Трихинелоза


 

Трихинелозата (Trichinellosis) е тежко протичащо, понякога смъртоносно паразитно заболяване по бозайниците и човека. За нашата, както и за много други страни по света тя е значим здравен, ветеринарномедицински и стопански проблем. 

Инструкция за взимане и изпращане на проби от диви свине, приемането им в диагностични лаборатории за изследване за трихинелоза и съхранение на месото до излизане на резултата от лабораторната диагностика

Писмо за изпращане на проби от диви свине за изследване на трихинелоза

Презентация за трихинелозата

 

Видео: