Начало Защита на лични данни

Защита на лични данниБАБХ уведомява гражданите и бизнес операторите, че в сградите на БАБХ достъпът се осъществява чрез предоставяне на документ за самоличност, извършва се видеонаблюдение и аудиозапис на разговорите на „Горещ телефон на БАБХ“.

Длъжностно лице по защита на данните, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 в Българската агенция по безопасност на храните е Мария Карапанчева, тел. 0879-887-001.

Информация за правата на физическите лица по защита на личните данни.