Антракс


Антраксът (първото заразно заболяване познато на човечеството) е фатално заболяване за тревопасните животни, от което боледуват почти всички бозайници, някои птици (щраусите) и човека. Причинява се от спорообразуващата, притежаваща капсула, Gram-положителна пръчковидна бактерия Bacillus anthracis. Често използвани термини за означаване на болестта са въглен, далак, сибирска язва, малигнена пустула (pustula maligna), малигнен карбункул, milzbrand, далачна треска (splenic fever) и болест на сортировачите на вълна (woolsorter's disease).

 

Програма за профилактика, надзор и контрол на боелстта Aнтракс

Практическо ръководство за борба с болестта Антракс

Презентация за болестта антракс

 

Антраксни полета: