Архив


Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 06.12.2021 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 04.11.2021 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 04.10.2021 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 02.09.2021 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 02.08.2021 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 05.07.2021 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 04.06.2021 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 02.05.2021 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 02.04.2021 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 04.12.2020 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 04.11.2020 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 01.10.2020 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 03.09.2020 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 05.08.2020

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 06.07.2020 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 05.06.2020 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 05.05.2020 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 03.04.2020 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 04.12.2019 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 05.11.2019 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 04.10.2019 г

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 04.09.2019 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 05.08.2019 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 03.07.2019 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 05.06.2019 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 07.05.2019 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 05.04.2019 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 05.12.2018 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 05.11.2018 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 03.10.2018 г .

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 10.09.2018 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 01.08.2018 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 03.07.2018 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 04.06.2018 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 09.05.2018 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 03.04.2018 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 01.12.2017 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 03.11.2017 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 03.10.2017 г

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 04.09.2017

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 08.08.2017 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 05.07.2017 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 05.06.2017 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 05.05.2017г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 03.04.2017 г.