Птици


Хуманно отношение при птици:

 

Бройлери

Кокошки носачки