Клане и зашеметяване


Законодателството на ЕС относно умъртвяването на животни има за цел да сведе до минимум болката и страданието на животните чрез използването на подходящо одобрени методи за зашеметяване. Тя се прилага за животните, отглеждани в стопанства.

През 2009 г. Съюзът прие Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета относно защитата на животните по време на умъртвяване, който започна да се прилага от 1 януари 2013 г.

 

Свързани документи и инструкции:

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Брошури на ЕК във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) 1099/2009 относно защитата на животни по време на умъртвяване:

 

Зашеметяване/умъртвяване на прасета във фермата

Зашеметяване/умъртвяване на птици във фермата

Зашеметяване/умъртвяване на зайци във фермата

Зашеметяване/умъртвяване на овце и кози във фермата

Начини за манипулации и фиксиране на говеда, овце и кози

Начини за манипулации и фиксиране на прасета

Начини за манипулации и фиксиране на птиците

Как се зашеметяват говеда (проникващ прихванат болт)

Как се зашеметяват прасета

Как се зашеметяват птици (електрически ток във водна баня)

Как се зашеметяват овце