Контакти


Контакти

ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО КАРАНТИНА НА РАСТЕНИЯТА
бул.”Никола Мушанов” № 120
П.К. 158
1330 София
е-поща: clkr@bfsa.bg
и.ф. Ани Бедрос Бешева
Директор
телефон: 02/ 802 47 00
факс: 02/ 822 33 81
е-поща: m.laginova@bfsa.bg

Началник отдел Ентомология и нематология
телефон: 02/ 802 47 07
факс: 02/ 802 47 85
е-поща: a.besheva@bfsa.bg

Началник отдел Фитопатология и ФСД – Елка Димитрова
телефон: 02/ 802 47 05
факс: 02/ 802 47 84
е-поща: e.dimitrova@bfsa.bg

Финанси и счетоводство – Ренета Тодорова
телефон: 02/ 802 47 06
факс: 02/ 802 47 84
е-поща: re.todorova@bfsa.bg

Пълен списък с контакти може да изтеглите тук.

Лаборатория по картофите - Самоков
Бул. ”Цар Борис III”
П.К. 55
2000 Самоков
телефон/факс: 0722/ 66615
е-поща: clkr_samokov@mail.bg