Мониторингови програми


Мониторингови програми
ЦЛКР участва в изготвянето и изпълнението на национални програми за наблюдение на групи култури за наличие на карантинни вредители:

    • Мониторинг за карантинни вредители по картофи.
    • Мониторинг за карантинни вредители по ягоди и малини.
    • Мониторинг за карантинни вредители по овощни видове.
    • Мониторинг за карантинни вредители по лозата.
    • Мониторинг за карантинни вредители по горски видове.
    • Мониторинг за карантинни вредители по зеленчукови видове в оранжерии и на открито.
    • Мониторинг за карантинни вредители в оранжерии, разсадници и градински центрове за цветя и декоративни растения.
    • Мониторинг за Drosophila suzukii MATSUMURA.
    • Мониторинг за Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in't Veld.
    • Мониторинг на бактериален рак по киви Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto
    • Мониторинг на Xylella fastidiosa
    • Календарен план за наблюдение на растения и растителни продукти за карантинни вредители