Начало За нас Структура Лаборатории Акредитирани Лаборатории в системата на БАБХ Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи - София

Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи - София


Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи (ЦЛОЗФ)
(Сертификат за акредитация рег. № 43 ЛИ)
 
Дирекция „Централна лаборатория  за окачествяване на зърно и фуражи” към БАБХ е създадена с Разпореждане № 371 на МС от 05.12.1964 г. под името Централна лаборатория за контрол на фуражите като контролен орган на Министерството на земеделието и хранително- вкусовата промишленост.Тя упражнява държавен контрол на качеството и състава на комбинираните фуражи, белтъчните концентрати, премиксите и суровините за тях.
С приемането на Закона за изменение и допълнение на закона за съхранение и търговия със зърното, ДВ бр. 58 от 27.06.2003 г. се създава Национална служба по зърното и фуражите като специализирана административна структура към министъра на земеделието и горите, в структурата, на която влиза Главна дирекция „Централна лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи”. С приемането на този закон се възлага и ежегодното окачествяване на добитата реколта от зърно.
След закриване на НСЗ с Постановление № 236 от 31.08.2015 г. на МС Дирекция „Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи” преминава в БАБХ като самостоятелна специализирана структура. 
Лабораторната дейност на Дирекция ЦЛОЗФ е организирана в една централна и четири регионални лаборатории.
  • Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фураж – гр. София;
  • Регионално звено гр. Бургас;
  • Регионално звено гр. Варна;
  • Регионално звено гр. Добрич;
  • Регионално звено гр. Плевен.
Първоначално всички лаборатории на Национална служба по зърното и фуражите са с акредитация от ИА „БСА“. Към момента се поддържа акредитация само на Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи - София / със Сертификат за първоначална акредитация с Рег. № 45-И от 26.05.1999 г./. Актуалният Сертификат за акредитация е с Рег. № 43-ЛИ от 28.10.2020 г.
 
Допълнителна информация за лабораторията може да се намери и на следната интернет страница: https://clozf.alle.bg/
 
 
 
 
 
За контакти:
 
Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи (ЦЛОЗФ)
адрес: гр. София 1618, бул. „Братя Бъкстон” № 37
 
тел.: 02/423-42-29; 0887/62-74-44
 
e-mail: cloz@bfsa.bg
 
Ръководител на ЦЛОЗФ: Боряна Нинова, тел.: 0882/46-96-28