Обезщетение на животните


Обезщетение на собстсвеници на животни, зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти, фуражни суровини, фуражни добавки, комбиниран фураж и инвентар.

Указания във връзка с изготвяне на документи за обезщетение