Начало КОНТАКТИ

КОНТАКТИ


  Българската агенция по безопасност на храните 

Адрес:    София, бул. "Пенчо Славейков" 15А

E-mail: bfsa@bfsa.bg

Горещ телефон - 0700 122 99

Обажданията към телефон 0700 122 99 се таксуват на цената на един градски разговор, съгласно тарифния план на подателя.

 

Проф. д-р Христо Даскалов

Изпълнителен директор
Тел: 02 915 98 20
Тел. 02/915 98 20
Факс: 02 915 98 98
Email: ceo@bfsa.bg
Адрес: ЦУ на БАБХ, гр. София, бул. „Пенчо Славейков” 15А

 

Проф. Оля Караджова

Заместник изпълнителен директор 

Тел. 02/915 98 84
Email: o_karadjova@bfsa.bg
Адрес: ЦУ на БАБХ, гр. София, бул. „Пенчо Славейков” 15А

 

Д-р Галя Викьова

Заместник изпълнителен директор 

Тел. 02/915 98 83
Email: g_vikyova@bfsa.bg
Адрес: ЦУ на БАБХ, гр. София, бул. „Пенчо Славейков” 15А

 

Д-р Ангел Мавровски

Заместник изпълнителен директор

Тел. 02/915 98 30
E-mail: a_mavrovski@bfsa.bg
Адрес: ЦУ на БАБХ, гр. София, бул. „Пенчо Славейков” 15А

 

Инж. Мартина Мартинова

Главен секретар 

Тел. 02/915 98 38
E-mail: m_martinova@bfsa.bg
Адрес: ЦУ на БАБХ, гр. София, бул. „Пенчо Славейков” 15А

 

Пресцентър

0889 929 055

0882 469 388

E-mail: press@bfsa.bgpress.babh@gmail.com

Адрес: ЦУ на БАБХ, гр. София, бул. “Пенчо Славейков” 15А

 

1. Център за административно обслужване

Работно време: всеки делничен ден от 9,00ч . до 17,30ч.

Деловодни справки

тел. 02/9159885;

тел. 02/9159882.

Електронен адрес за кореспонденция и подаване на документи за регистрация: bfsa@bfsa.bg

При нас можете да внесете Вашите документи и чрез Системата за сигурно електронно връчване, чрез лицензиран пощенски оператор или с куриерска пратка.

 

2. Дирекция „Финансово –стопанска дейност“

тел. 02/9159852.

3. Дирекция „Правна“:

тел. 02/9173749;

тел. 02/91159858.

4. Дирекция „Човешки ресурси, обучение и квалификация“:

въпроси относно обучения - тел. 02/9159864;

въпроси относно квалификация - тел. 02/9159864;

въпроси относно човешки ресурси - тел: 02/9159867.

5. Дирекция „Европейска координация, международно сътрудничество и проекти“:

тел. 02/9159849;

тел. 02/9159836.

6. Дирекция „Информационни системи и информационна сигурност“:

тел. 02/9159870;

тел.02/9159881.

7. Главна дирекция „Верификация на официалния контрол“ :

тел. 02/9159875;

тел. 02/9173701

8. Дирекция „Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци“:         

въпроси относно фитосанитарен контрол - тел. 02/9173734;        

въпроси относно икономически важни вредители - тел. 02/9173703;     

въпроси относно контрола на качеството на пресни плодове и зеленчуци - тел. 02/9173703.

9. Дирекция „Продукти за растителна защита, торове и контрол“:

тел.: 02/9173717.

10. Дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните“:

- отдел „Здравеопазване на животните“, тел. 02/9159889;

- отдел „Идентификация на животните и ветеринарномедицинска дейност“, тел. 02/9159893;

- отдел „Хуманно отношение към животните“, тел. 02/9159850.

11. Дирекция „Контрол на ветеринарномедицинските продукти и инвитро диагностични ветеринарномедицински средства“:

тел.02/4250636;

тел.02/4250639.

Адрес: гр. София, бул. "Шосе Банкя" № 7

12. Дирекция „Контрол на храните“:

тел. 02/9159844;

тел.02/9159831.

13. Дирекция „Граничен контрол“:

- въпроси относно контрола при въвеждане на стоки от животински произход с произход трети страни, тел: 02/9159868;

- въпроси относно контрола при въвеждане на живи животни с произход трети страни, тел: 02/9159868

- въпроси относно контрола при въвеждане на храни и фуражи от неживотински произход с произход определени трети страни, тел: 02/9159872;

- въпроси относно контрола при въвеждане на растения и растителни продукти и други обекти с произход от определени трети страни, тел: 02/9159872.

14. Дирекция "Контрол на фуражите и страничните животински продукти"

- въпроси относно контрола на фуражи - тел. 02/9159896;

- въпроси относно страничните животински продукти - тел. 02/9159894.

15. Дирекция "Лабораторен контрол"

тел. 02/9159713.

БАНКОВИ СМЕТКИ НА БАБХ

     В български лева

   ОББ АД, Милениум център, бул. Витоша 89 Б,

   1463 София, България

   IBAN: BG 45 UBBS 8888 3127 1983 01

   BIC: UBBSBGSF

     Банкова сметка за превод на суми за гаранции за участие в обществени поръчки и за гаранции за изпълнение на договори

     ОББ АД, Милениум център, бул. Витоша 89 Б,

     IBAN: BG 63 UBBS 8888 3327 1983 00        BIC: UBBSBGSF

     В евро

     Бюджетна сметка - Българска народна банка
     IBAN: BG89 BNBG 9661 3400 1330 40         S.W.I.F.T. code: BNBGBGSF
     Кореспондетска сметка на БНБ в TARGET 2
     IBAN: BG83 BNBG 9661 1100 0661 41         S.W.I.F.T. code: BNBGBGSF