Начало КОНТАКТИ Лаборатории на Българската агенция по безопасност на храните

Лаборатории на Българската агенция по безопасност на храните


Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ)
 
Директор: доц. д-р Емилия Радева Иванова
Адрес: София 1330, бул. „Пенчо Славейков” № 15
Тел: 02 952 12 77, 02 953 05 26 (приемна), 02 951 64 52 (приемна ТСЕ), email: ndnivmi@bfsa.bg 
 
Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ)
 
Директор: доц. д-р Tодорка Янковска-Стефанова, двм
Адрес: София 1528, бул. „Искърско шосе” № 5
Тел: 02 979 10 34, 02 973 14 74, факс: 02 979 07 42
e-mail: clvce@bfsa.bg
 
Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол
 
Директор: инж.хим. Елка Темелчева
Адрес: София 1330, бул. „Никола Мушанов” № 120
Тел: 0882 469093, 02 812 98 77 (приемна) 
e-mail: lab.clctc@bfsa.bg
 
Централна лаборатория по карантина на растенията
 
Директор: и.ф. Мариана Гавраилова Лагинова
Адрес: София 1330, бул. „Никола Мушанов” № 120, П.К. 158
Тел: 02 8024700, факс: 02 8223381
e-mail:  clkr@bfsa.bg
 
Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи
 
Директор: Боряна Нинова
Адрес: София бул. „Братя Бъкстон“ № 37 1618 София
телефон: 02 423 42 29; 0882 469 628; 0882 861 048
e-mail: clozf@bfsa.bg  
 
Изпитвателна лаборатория „Лабораторни дейности” при ОДБХ – Благоевград
 
Ръководител на лаборатория: д-р Дафинка Иванова
Адрес: гр. Благоевград, ул. "Славянска" № 83
Тел. 073 828836, тел./факс: 073 832902
e-mail: lab_01@bfsa.bg 
 
Изпитвателна лаборатория за диагностика и контрол-направление „Диагностика на заболяванията по животните“ при ОДБХ – Варна
         
Ръководител на лаборатория: д-р Иван Иванов
Адрес: гр. Варна, ул. „Софроний Врачански” № 19
Тел. 052/631 646
 e-mail: lab_03@bfsa.bg 
 
Изпитвателна Лаборатория по Ветеринарно Санитарна Експертиза и Диагностика на Заболявания по Животните  при ОБДХ – Враца
 
Ръководител на лаборатория: д-р Анна Божкова
Адрес: гр. Враца, Хранително-вкусова зона, поземлен имот №68
Тел. 092/66 57 84, 092/66 58 14, факс: 092/66 39 46
e-mail: LD_06@bfsa.bg 
 
Изпитвателна Лаборатория при ОДБХ – Габрово
 
Ръководител на лаборатория: д-р Цветанка Петрова
Адрес: гр. Габрово, ул. „Д-р Заменхоф“ № 6
Тел. 066/803 533, факс: 066/801 779 
e-mail: lab_07@bfsa.bg 
 
Изпитвателна лаборатория отдел „Лабораторни дейности“ при ОДБХ – Пловдив 
 
Ръководител на лаборатория: д-р Мелпомена Николова
Адрес: гр. Пловдив,  бул. „Марица”  № 86
Тел. 032/626 256, 032/622 196
 e-mail: lab_16@bfsa.bg 
 
Изпитвателна лаборатория - отдел „Лабораторни дейности” при ОДБХ–Сливен
 
Ръководител на лаборатория: д-р Людмила Георгиева
Адрес: гр. Сливен, ул. „Самуиловско шосе” п.к. 100
Тел: 044/62 55 92, факс: 044 624151
e-mail: lab_20@bfsa.bg 
 
Отдел „Безопасност и качество на храни“ при ОДБХ – София-град
 
Ръководител на лаборатория: д-р Цветелина Александрова
Адрес: гр. София, бул. „Ген. Данаил Николаев” № 7
Тел. 02/946 1460, 02/843 2451
e-mail: odbh_lab@bfsa.bg
 
Изпитвателна лаборатория отдел „Лабораторни дейности“ при ОДБХ – Хасково 
 
Ръководител на лаборатория: д-р Сия Фотева
Адрес: гр. Хасково, бул. „Освобождение” № 57 
Тел. 038/622 766, факс: 038/622 766
e-mail: lab_26@bfsa.bg 
 
Изпитвателна лаборатория при ОДБХ – Шумен
 
Ръководител на лаборатория: д-р Добринка Борисова
Адрес: гр. Шумен , ул. „Съединение” № 53
Тел. 038/622 766, факс: 054/860 557
e-mail: lab_27@bfsa.bg