Контингенс планове


 

Заповед РД 11-166 от 23.01.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ за утвърждаване на оперативен план за ликвидиране на особено актуални заразни болести по животните в Република България, състоящ се в 3 части и приложенията към настоящата заповед:

 

1. Стратегически и ресурсен план.

 

2. Процедури и практически ръководства за борба със следните болести:

Антракс;

• Африканска чума по конете;

Африканска чума по свинете;

Везикулозен стоматит;

Везикулозна болест по свинете;

Заразен нодуларен дерматит;

Инфлуенца по птиците;

Класическа чума по свинете;

Неекзотични болести по рибите;

Нюкясълска болест;

Син език по преживните животни;

Скрейпи по дребните преживни животни;

Спонгиформна енцефалопатия по говедата;

Треска на долината Рифт;

Чума по говедата;

Чума по дребните преживни;

Шап по чифтокопитните;

Шарка по овцете и козите;

Бруцелоза по дребните преживни животни;

Екзотични заболявания и особенно опасни вирусни инфекции;

Туберкулоза по говедата;

Шмаленберг;

 

3. Инструкции:

• Въвеждане на основни принципи в програмите за биосигурност на свиневъдните обекти и дезинфекционните мероприятия за превенция срещу заболяването Африканска чума по свинете

Инструкция за почистване и дезинфекция на в епизоотично огнище;

• Лично предпазно и защитно облекло;

• Хуманно убиване на животните;

• Обезвреждане на трупове и контаминиран материал;

• Дезинфекция, дезинсекция и дератизация;

• Действия на експертните екипи;

• Прилагане от ловците на мерки за био-сигурност при първична обработка на отстрелян дивеч и взимане и изпращане на проби за лабораторна диагностика;

• Хигиенен месодобив и съхранение на трупове на отстреляни диви свине, взимане и изпращане на проби от тях за лабораторно изследване в пунктове за събиране и съхранение на отстреляни диви свине при възникване на огнище на класическа чума при дивите свине

• Извършване на дезинсекция на животновъдни обекти и обработка на животните срещу насекоми, провеждани от фермери, срещу син език, заразен нодуларен дерматит и други векторно преносими болести;

Вземане на кръвни проби от животни;

Зареждане с нови животни в животновъдните обекти след епизоотии;

 

 

 

 

4. Списък на контактните лица

 

5. Заповед и Практическо ръководството за предприемане на ветеринарни мерки  при бедствия и аварии