Начало Документи

Документи


Тук може да намерите информация относно Българското и Европейско законодателство, съществуващи наредби и проекти на нормативни актове.

На разположение са и документи, имащи отношение към контрола на храните, здравеопазването и хуманното отношение към животните, фитосанитарния контрол, контрола на качеството на пресните плодове и зеленчуци, на продуктите за растителна защита и торове, на ветеринарномедицинските продукти, фуражите и граничния контрол.