Двустранни-Сингапур


Млечни

Съгласно законодателството на Сингапур, млечните продукти попадат в категория "преработени храни" и като такива трябва да бъдат регистрирани от тях. Производителят подава заявление за регистрация и следва стъпките, посочени в сайта.

 http://www.ava.gov.sg/FoodSector/ImportExportTransOfFood/ReqToImportExportTransshipFood/

 http://www.ava.gov.sg/FoodSector/FoodTradersAndEst/LicRegFoodTraders/index.htm

Домашни любимци