Въпроси и отговори


ИНФЛУЕНЦА (ГРИП) ПО ПТИЦИТЕ

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

 

10.          Колко са констатираните огнища на Инфлуенца по птиците  у нас, кои са най-засегнатите области?

От 16 декември (датата на първото съмнение) в България са констатирани 31 огнища на Инфлуенцата по птиците както следва:

-               29 огнища на инфлуенца при домашни птици в осем области на страната както следва: Видин (4 огнища), Враца (едно огнище), София област (едно огнище), Пловдив (13 огнища), Монтана (едно огнище), Кърджали (едно огнище), Стара Загора (5 огнища) и Хасково (две огнища)

-               Две огнища при диви птици: по едно в област Ямбол (2 чапли) и Пазарджик (2 сови). (актуално към 04.01.2017 г.)

9.             Какви са симптомите на заболяването и как се предава?

Птичият грип е силно заразно вирусно заболяване по домашните и дивите птици, характеризиращо се с тежки неврологични нарушения, кръвоизливи по различните органи и системи, увреждания в дихателната система, което може да доведе до 100% смъртност при домашните и диви кокошеви.

Веднъж проникнала на дадена територия болестта нанася пагубни икономически и стопански загуби за птицевъдството и ловното стопанство.

Дивите водоплаващи птици са резервоар на вируса в природата. При сезонните миграции те участват в разпространението на болестта в отделните държави и континенти.

 

Те са основен източник за зараза за домашните птици, чрез директен контакт около водоемите и влажните зони, както и индиректно чрез фекалиите съдържащи високи концентрации на вируса.

 

Контактите между птици и ниските ферми за биосигурност във фермите са предпоставка за проникване и разпространение на болестта.

 

Един от пътищата за разпространение на заболяването е неправилно обезвреждане на отпадъците от фермите, а и такива при оползотворяването на пернат дивеч. (актуално към 04.01.2017 г.)

8.             Какви мерки се предприемат?

Българската агенция по безопасност на храните незабавно въведе в действие всички съответни спешни мерки, посочени в Директива на Съвета № 2005/94/EО за мерките, които следва да се изпълняват в Общността за борба и контрол на инфлуенца А по птиците, а също и в Решение на 2006/563/EК, в Решение 2006/415/EК, в Решение на Комисията 2006/416/EК и в Националния оперативен план за действие в случай на инфлуенца А по птиците, както следва:

-               умъртвяване и безопасно обезвреждане на всички птици в засегнатите животновъдни обекти;

-               стрикратно почистване и дезинфектиране на засегнатите животновъдни обекти и в района около тях;

-               налагане на зони с радиус 3-км (защитна зона) и 10-км (наблюдавана зона) около огнищата на заболяването;

-               забрана за придвижване на живи птици и на продукти от птичи произход в и извън защитната и надзорната зони;

-               забрана на пазари на птици, изложения или други форми на публично излагане на птици върху цялата територия на страната;

-               налагане на активен надзор за откриване на инфлуенца А по птиците, както и засилени мерки за био-сигурност във всички птицевъдни обекти и водни басейни с висока концентрация на диви птици в цялата страна;

-               забрана на лова на птици в цялата страна;

-               забрана на достъп до влажните зони с висока концентрация на диви птиците в цялата страна. (актуално към 04.01.2017 г.)

7.             При констатиране на заболяването всички птици в съответното стопанство ли се унищожават? 

Да, съгласно изискванията на европейското законодателство се унищожават всички болни и контактни птици. (актуално към 04.01.2017 г.)

6.             Колко птици са унищожени до момента и какъв е броят на тези, които предстой да бъдат убити?

брой епизоотични огнища

31

брой птици в огнищата

280640

брой птици унищожени в огнищата

111410

брой птици които предстоят да бъдат умъртвени

169230

 (актуално към 04.01.2017 г.)

5.             Има ли вероятност месо от заразени птици да е попаднало в търговската мрежа, опасно ли е за хората?

Предприети са мерки, свързани с добива, преработката и реализацията на птиче месо и яйца. Засилен е контролът в кланиците за птици. Опасност от консумацията на птиче месо няма, като бихме направили следните препоръки:

Да не се консумират сурови или полусурови птиче месо или продукти от птичи произход.

Много добре да се обработват термично (температура на готвене минимум 70ºС) всички продукти от птичи произход, включително и яйцата. (актуално към 04.01.2017 г.)

4.             Могат ли хората при контакт със заразени птици, също да се заразят?

Паника не трябва да има. През тази година няма данни за хора заболели от птичи грип никъде в Европа. Опасността е когато хора с признаци на грип влязат в контакт с птици болни от инфлуенца. Предпазни мерки, като избягване на контакт с птици, предпазни облекла и маски при влизане в обекти, миене на ръце и добра хигиена, гарантират безопасност за хората. (актуално към 04.01.2017 г.)

3.             Забраната за лов на дивеч вече е в сила, какви рискове крие дивечът?

Дивите птици са вектори и резервоар на вируса. При лов, с отстреляни птици, а и механично с обувки, екипировка, джипове, ловците могат да пренесат вируса в къщите си, в задните дворове с домашни птици, а дори и големи птицеферми, което да доведе до нови огнища и огромни загуби. (актуално към 04.01.2017 г.)

2. Има ли ваксина срещу птичи грип – препоръчителна или задължителна е тя?

Няма ваксина и не се прилага ваксинация на птиците срещу болестта. (актуално към 04.01.2017 г.)

1. Колко време след като е констатирано огнище в даден двор, на същото място отново могат да се отглеждат птици?

Най – малко 21 дни след приключване на последното почистване и дезинфекция. Разрешение ще се дава от БАБХ въз основа на епизоотичната обстанвка. (актуално към 04.01.2017 г.)


14. Разбрах, че предстои пръскане срещу нодуларен дерматит по поречието на р. Тунджа. Имам пчели в с. Коневец, общ. Тунджа, обл. Ямбол. Искам да разбера кога ще се пръска в това землище. 

Уважаеми господин Каменов,

Третирането ще се извърши утре 26.07.2016 г. по река Тунджа от Лесово-Кап. Петко войвода до гр. Елхово.

Село Коневец не попада в района на третиране. (Публикувано на 25.07.2016 г. ) 

 

13. Здравейте, тази сутрин самолети  хвърчаха над лозята, които стопанисваме в землищата на с. Татарево и с. Виница община Първомай, Пловдивско. В последствие разбрах, че са пръскали за нодуларен дерматит с препарат, който е забранен при биологичното земеделие, каквото аз упражнявам на 120 ха. лозя и 4 ха едногодишни култури. Моля да ми пратите по мейла официален документ регламентиращ тази дейност, за да мога да го представя пред контролиращите ме органи.

Уважаеми господин Костадинов,
За извършване на мероприятието инсектицидна обработка от въздуха с цел намаляване на популацията на възможния вектор за пренасяне на заболяването Заразен нодуларен дерматит има различни официални документи.

Моля да уточните какъв точно документ Ви е необходим и кои са контролиращите Ви органи, с цел да Ви бъдем полезни.

Препаратът, който се употребява е Цитрол 10/4 УЛВ

 

12. Здравейте, имам въпрос, имаме открит животновъден обект, като отглеждаме крави  в село в Старозагорска област.  Всички крави са ваксинирани за нодуларен дерматит от 13,05,2016г. Желаем да продадем няколко крави от тях, има ли законови пречки това да не стане, защото имаше слух че в засегнатите области животните няма да могат да се продават. В селото в което се отглеждат кравите не е открито заболяване, като всички крави са ваксинирани. Ако все пак има такъв срок в който животните да не могат да се продават до кога е той. благодаря!

Ваксинацията срещу нодуларен дерматит се осъществи за да могат животните да бъдат предпазени от заболяването и да може да се възобнови търговията с тях. Ограниченията засягат само търговията на ваксинирани животни с други държави членки на ЕС. На този етап в страната търговията и придвижването на едри преживни животни не е разрешено, тъй като ваксинацията не е приключила изцяло и животните не са изградили имунитет срещу заболяването. След приключване на ваксинационната кампания и преминаването на срока за изграждане на имунитет, търговията и придвижването на говеда ще бъдат разрешени.

Моля да не обръщате внимание на зловредни слухове, а да се допитвате до ОДБХ. (Публикувано на 18.06.2016 г. ) 


11. Какви са мерките спрямо стопани на ЕПЖ, които отказват извършване на ваксинация срещу заболяването ЗНД?

Заболяването заразен нодуларен дерматит за кратко време се разпространи на много голяма територия от страната ни и се заразиха голям брой животни. Икономическите загуби в резултат на унищожаване на заболелите и контактни възприемчиви животни, забраните за търговия с животни и продукти от тях се изчисляват на милиони левове. Поради възникване на заболяването  на територията на Р България, редица трети страни наложиха ограничение на страната ни за износ на животни и продукти от тях.С цел опазване на животновъдството в Р България, БАБХ провежда комплексни мерки за ограничаване и ликвидиране на заболяването в т.ч ваксинация, пръскания с инсектицидни препарати с цел  унищожаване на векторите, преносители на заболяването и контрол на движението на животните.

Съгласно дадени препоръки на Европейския орган по безопасност на храните и след съгласуване с експерти от Европейската Комисия, със Заповед РД 11-1066 от 15.06.2016 г. изпълнителния директор на БАБХ е разпоредено всички говеда от всички възрасти да се ваксинират срещу заболяването заразен нодуларен дерматит.

В Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) в чл. 132, ал. 1, т. 10 е разписано, че собствениците, съответно ползвателите на животновъдни обекти със селскостопански животни отговарят за официалната идентификация и съдействат за изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози в т.ч и заразен нодуларен дерматит, а в чл. 417 от същия Закон е посочено, че собственик на селскостопански животни, който не изпълни това задължение се наказва с глоба от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 5000 лв. Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 10 000 лв. (Публикувано на 17.06.2016 г. ) 

 

10. Какво трябва да предприемат животновъдите, в случай, че забележат признаци на болестта, има ли констатирани опити да се укриват заболели животни, за да не бъдат унищожени?

Собствениците на животновъдните обекти за едри и дребни преживни животни трябва да увеличат мерките за биосигурност, да извършват дезинфекция и дезинсекция. Трябва незабавно да информират ветеринарен лекар при съмнение за заболяване или смърт на животно. Да извършват дезинфекция на всички влизащи и излизащи от обекта превозни средства. Да осигуряват защитни облекла за посетителите на фермата, ако не може това да бъде избегнато. (Публикувано на 16.05.2016 г. ) 

 

9. Въведени ли са официално ограничителни зони в страната? Къде и какъв брой животни попадат в тях?

Ограничителните мерки касаят едрите преживни животни в цялата страна. (Публикувано на 16.05.2016 г. ) 

 

8. Планира ли се превантивна имунизация на животните в Северна България преди болестта да се е разпространила там?

Към момента се обмисля подобен вариант и се проучват възможностите за осъществяването му. (Публикувано на 16.05.2016 г. ) 

 

7. Какви действия са предприети към момента за овладяване на разрастването на епидемията. В кои области на страната е започнала имунизация на животните и/или пръскане против векторите?

Областите в България са разделени на южни и северни, като е ограничено придвижването на животни (особено на едри преживни) между тях. Говедата във всички селища с констатирани огнища са ваксинирани, като са ваксинирани и селищата в радиус от 20 км около тях. На същите места са извършени и обработки на векторите с летателна техника. С наземна техника ОДБХ третира биотопите на векторите – най-вече торища по фермите.

Всички животни във фермите с потвърдено наличие на заболяването се унищожават максимално бързо и се извършва дезинфекция с цел предпазване от заразяване на други ферми.

С пристигането на новата партида ваксини се надяваме да покрием всички говеда в заразените области. (Публикувано на 16.05.2016 г. ) 

 

6. Какъв е броя ваксинираните животни и на наличните ваксини срещу нодуларен дерматит в страната към момента? Колко броя ваксини са поръчани, от кой вид са, и в какви срокове се очаква да бъдат доставени?

До момента са доставени 150 000 дози ваксина, предоставени като помощ от Европейската Комисия. Следващата доставка се очаква да пристигне на 16.05.2016 г. – 175 000 дози, а последната от 100 000 дози – към края на юни 2016.

Всичката първоначална ваксина (150 000 дози) вече е използвана.

Ваксините са произведени в ЮАР и са „живи“ – съдържат жив, а не убит вирус. (Публикувано на 16.05.2016 г.) 

 

5. Къде се умъртвяват заразените животни и какво се случва с тях след това?

Болните и контактните животни се умъртвяват в самата ферма. В последствие труповете на мъртвите животни се унищожават чрез загробване, а заразената ферма се подлага на дезинфекция. (Публикувано на 16.05.2016 г. ) 

 

4. Съществува ли опасност болестта да се прехвърли върху друг вид животни (напр. овце)?

Не – възприемчиви са едрите преживни животни – говеда и по-рядко биволи. (Публикувано на 16.05.2016 г. ) 

 

3. Какъв е общия брой на евтанизираните животни до момента?

До момента са евтаназирани 1533 говеда. (Публикувано на 16.05.2016 г. ) 

 

2. Какъв е броя на заразените животни до момента и в колко на брой стада са установени заразени животни. Каква е числеността на животните в заразените стада?

Към 14.05.2016 г. има регистрирани 77 огнища на заболяването (заразени стада). В тези обекти (стада) са се отглеждали 1632 говеда, като 102 са били с проявена клиника. (Публикувано на 16.05.2016 г. ) 

 

1. В кои области на територията на страната са разкрити огнища на заразени с нодуларен дерматит животни?

Хасково, Стара Загора, Пловдив, Смолян, Благоевград, Кюстендил, Перник. (Публикувано на 16.05.2016 г. )