Риби


Директива 98/58 / ЕО на Съвета определя минимални стандарти за защита на животни, отглеждани или отглеждани за селскостопански цели, включително риба.

 

Международни организации създават препоръки и насоки относно хуманното отношение към рибата. През 2005 г. Съветът на Европа приема препоръка за хуманно отношение в рибните стопанства и през 2008 г. Световната организация за здравето на животните (OIE) също поставя ръководни принципи за хуманно отношение към рибите.

 

През 2009 г. ЕОБХ разработва 7 специфични научни становища относно аспектите на хуманното отношение към методите за зашеметяване и умъртвяване на риба, отглеждана в стопанства, които се отнасят до червен тон, обикновен шаран, европейска змиорка, атлантическа сьомга, дъгова пъстърва, европейски калкан, европейска морска треска и ореол.

 

Свързани документи и инструкции:

Инструкции за прилагане на изискванията за превоз на жива риба.