Шап


 

Шапът (Foot-and-Mouth Disease) е най-силно заразното вирусно заболяване по домашните и диви чифтокопитни животни. Характеризира се с висока температура, везикулозни изриви с последващите ерозии на епитела на устната кухина, езика, ноздрите, устните, краката и вимето. Последствията от шапа са изключително сериозни, най-вече в икономически аспект. Освен загубата в продуктивността на животните, веднъж възникнала болестта води до съответни рестрикции на региони и държави и възпрепятстване на свободното движение на животните, продукти от тях и търговията. България има статут на държава свободна от Шап без ваксинация пред OIE.

 

Програма за надзор на болестта Шап по чифтокопитните животни

Практическо ръководство за борба с болестта шап по чифтокопитните;

Програма за транс-гранични заболявания по животните (ТЗЖ) в България през 2017 - 2018 г. - Заразен нодуларен дерматит, Шап, Чума по дребните преживни животни и Шарка по овцете и козите

Досие на Република България за свободния статус по отношение на заболяването шап по чифтокопитните животни

Шап по чифтокопитните животни - брошура

Шап - практическо ръководство за ловците 

Шапната епизоотия в България през 2011 г. и мълчанието на Странджа планина

 

Видео: