За ловцитеРазработени материали:

• Брошура за АЧС

• Плакат за АЧС

 

Дивечът след отстрела. Първична обработка. Дивечовото месо. Болести.

Оловните боеприпаси риск за здравето на човека, дивите животни и околната среда - консенсус на ловци, експерти и учени

Ролята на дивеча в контекста на управлението на здравето на животните  - Международна конференция, гр. София, 08-09.03.2018 г.


Инструкции:

• Инструкция за прилагане на мерки по надзора след констатиране на положителен случай на Африканска чума по свинете

• Целево взимане на проби от диви свине за изпълнение на програмата за надзор на Класическа чума по свинете в Р България

• Определяне на възрастта на дивите свине по зъбната формула

• Прилагане от ловците на мерки за био-сигурност при първична обработка на отстрелян дивеч и взимане и изпращане на проби за лабораторна диагностика;

• Хигиенен месодобив и съхранение на трупове на отстреляни диви свине, взимане и изпращане на проби от тях за лабораторно изследване в пунктове за събиране и съхранение на отстреляни диви свине при възникване на огнище на класическа чума при дивите свине

 

Презентации:

• Африканска чума по дивите свине

• Особено опасни болести по дивите свине

• Проби от диви свине

• Трихинелоза

• Инфлуенца/грип по птиците

• Надзор и контрол на болестите по дивеча в България

• Шап - практическо ръководство за ловците

• Болести по дивеча в България и другите Европейски държави

Обучение за АЧС – опитът на Литва в гр. Пловдив, 30.01.2018 г.

• Въведение

• Събиране на данни в заразените зони

• Превенция и контрол в дивата природа, стратегия лов и хранене

• Предотвратяване на предаване на заболяването от и към домашни прасета

• Профилактика и контрол

 

Публикации от страна на БАБХ в сайта на BG hunting:

• Опасност от проникване и разпространение на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) в България

• Обучителен семинар за ловци на тема: Африканската чума по свинете и др. актуални болести по дивеча (ВИДЕО)

• Филм за разпространението на Африканската чума по свинете (АЧС) в Европа (ВИДЕО)

• ТРИХИНЕЛОЗА - Постоянната заплаха! (ВИДЕО)