Начало За нас Ръководство Професор д-р Христо Даскалов

Професор д-р Христо Даскалов


Изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ)

 

 

Проф. д-р Христо Даскалов е завършил ветеринарна медицина в Московската ветеринарна академия с пълно отличие и златен медал. Има 35-годишен професионален стаж като учен, експерт и специалист в областта на безопасността и контрола на храните, както и биология и болести на хидробионтите.

Специализирал в Heriot-Watt University, Великобритания, от 1996-1998 г. по линия на НАТО и програма ТЕМПУС. Специализирал е по програма на USDA и Bourlag Program в Държавен университет във Форт Колинс, Колорадо през 2003 и 2006 г., както и в страни като Нидерландия, Дания, Швеция, Франция, Германия и други.

Ръководител е на научни проекти по VII рамкова програма и Хоризонт 2020, финансирани с над 2 млн. лева.

Член е на редица работни групи на ЕК и EFSA, Парма в областта на безопасността на храните от 2008 година.

Ръководител е на работна група по Codex Alimentarius по време на Българското председателство на ЕС през 2018 г. Ръководител е на Националния център по безопасност на храните към БАБХ от 2011 г.

Заместник-председател е на Селскостопанската академия в периода май 2015 - април 2017 г.

Преподавал е на студенти в СУ „Св. Климент Охридски“, Лесотехнически университет, Тракийски университет. Лектор е в програма на ЕС „Better Training for Safer Food“ (BFSA).

Проф. Даскалов има над 100 публикувани научни труда. Над 20 от тях са в най-реномираните световни списания по безопасност и качество на храните. Има над 350 цитирания в световната научна литература по безопасност на храните и проблемите на рибите. Автор е на 4 учебника и учебни помагала.

 

Контакти:

Тел. 02/915 98 20
Факс: 02 915 98 98
Email: ceo@bfsa.bg
Адрес: ЦУ на БАБХ, гр. София, бул. „Пенчо Славейков” 15А