• Поздравителен адрес от изпълнителния директор на БАБХ проф. д-р Христо Даскалов по повод Деня на растителната защита

           Уважаеми колеги, Днес отбелязваме 126 години растителнозащитна дейност в България. Приемете моите поздравления за Вашия професионален празник! Благодаря Ви за усилията, които полагате, за достойното изправяне пред предизвикателствата и трудностите, неминуемо съпровождащи тази важна професия в полза на обществото. Благодаря Ви, че сте отдадени на своя професионален път! Здравето на растенията е ключов и основополагащ фактор за биологичното разнообразие на планетата, за развитието на устойчиво селско стопанство, за ползотворната и сигурна търговия в световен мащаб. Животът е изпълнен с динамика и иновации, и всяка изминала година ни поставя пред нови предизвикателства, за които трябва да бъдат намерени решения. От огромно значение за прогреса в областта на растителната защита е да поставяме всекидневно темите за опазването на биоразнообразието, технологиите като инструмент за оптимизация на процесите, добива на повече растителни продукти, произведени с щадящи околната среда, живота на пчелите и здравето на човека препарати. България има отлични специалисти и добри традиции в областта на растителната защита. Работи се активно за интегрираното управление на вредителите с цел свеждане до минимум на рисковете за здравето на хората и околната среда, както и за опазване на пчелите от отравяния. Нека и занапред продължим да работим за растеж и развитие на българското и европейското земеделие. Благодаря Ви, че сте избрали растителната защита за своя кауза и я следвате в името на хората и тяхното здраве, в името на опазването на природата, в името на идните поколения!          Честит празник!   Проф. д-р Христо Даскалов, двм Изпълнителен директор на БАБХ


 • БАБХ потвърди ново огнище на Инфлуенца по птиците в област Хасково

    Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) потвърди огнище на Високопатогенна Инфлуенца А (грип) по птиците в област Хасково. Вирусът е установен в животновъден обект за отглеждане на пекински патици, находящ се в землището на с. Жълти бряг, община Стамболово, обл. Хасково. Обектът е разположен в 10-километровата наблюдавана зона, районирана във връзка с огнище на заболяването от края на 2021 година. Положителната проба е констатирана при изпълнението на пасивен надзор в зоната. Издадена е заповед на изпълнителния директор на БАБХ за обявяване и мерки за контрол на огнище на Инфлуенца по птиците. Предстои умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни птици в обекта и обезвреждане на труповете под официален надзор и по начин, недопускащ разпространение на болестта. В животновъдния обект се отглеждат около 5800 патици от различни възрастови категории. Около засегнатия животновъден обект са определени: 3-километрова предпазна зона, в която попадат селата от община Стамболово – Жълти бряг, Стамболово и Царева поляна; от община Хасково – с. Книжовник. В 10-километровата наблюдавана зона попадат – от област Хасково, община Хасково – с. Войводово, с. Манастир, с. Малево, с. Криво поле, с. Корен, с. Маслиново, с. Горно Войводино, с. Долно Войводино; от община Стамболово – с. Малък извор, с. Голям извор, с. Кралево; от област Кърджали, общ. Кърджали – с. Сестринско, с. Рудина, с. Татково, с. Звиница и с. Крин. Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, яйца, продукти и странични животински продукти добити от тях, фураж за птици, и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обектите. БАБХ напомня, че птичето месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на Инфлуенца по птиците, не представляват опасност за човешкото здраве при спазване на хигиенните правила за обработка на храни в домакинството.


 • БАБХ не допусна внос на над 3 165 тона неотговарящи на законодателството храни от трети страни през 2021 година

    Инспектори на дирекция „Граничен контрол“ към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) са установили и не са допуснали вноса на територията на ЕС, в това число и България, на повече от 3 165 тона неотговарящи на законодателството храни с произход от трети държави през изминалата 2021 година. За сравнение, през цялата 2020 година са задържани малко над 2 100 тона. При контрола, извършен върху вноса на храни от неживотински произход, най-много – 1 173 тона, са възбранените мандарини, заради съдържание на остатъчни вещества от пестициди. На второ място по задържани количества се нарежда пиперът. През миналата година са възбранени 513 тона. Лимоните със съдържание на остатъчни вещества от пестициди, задържани при граничен контрол са 434 тона. Граничният контрол не е допуснал също 163 тона лешници и 97 тона фъстъци, заради установено съдържание на микотоксини. При ветеринарен контрол на границите на България са възбранени 55 тона „съставни продукти“ (храни, предназначени за консумация от човека, които съдържат продукти от животински и продукти от растителен произход, като преработката на първичния продукт е неразделна част от производството на крайния продукт; напр. инстантни супи). Не са допуснати също 47 тона агнешки субпродукти, 36 тона замразена или охладена риба 35 тона пчелен мед. Най-често причините за възбрана на храни от животински произход са незадоволителната идентификация и/или документална проверка. Всички храни и продукти, при които са установени несъответствия от инспекторите на дирекция „Граничен контрол“, не са допуснати на територията на страната и ЕС. Спазени са Регламентите на ЕС и законодателството на Република България, продукцията е била насочена за унищожаване или е била върната в страната на произход. Заловените продукти, които подлежат на нотифициране по Системата за бързо оповестяване на храни и фуражи (RASFF) са били сигнализирани незабавно.  


 • БАБХ извърши 1 800 проверки във връзка с празниците Коледа и Нова година

    Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извърши 1 800 тематични проверки в периода от 21 декември 2021 г. до 3 януари 2022 г. включително, във връзка с официалните празници Коледа и Нова година. Обект на проверките бяха предприятия за производство и търговия на храни, складове за търговия на едро и дребно, заведения за обществено хранене, пазари и борси на територията на цялата страна. Съставени са 7 акта за установяване на административно нарушение и 21 предписания за отстраняване на установени нарушения. Възбранени и насочени за унищожаване са 17 662 кг храни от животински произход, от които 17 653 кг вследствие на пътнотранспортно произшествие на хладилен камион, поради прекъсване на хладилната верига и риск от замърсяване при претоварване на месото. Възбранени и насочени за унищожаване са и 40 стъклени бутилки маслиново масло, оризово масло и масло от гроздови семки с изтекъл срок на годност. Най-честите констатирани нарушения от инспекторите по време на засилените проверки са свързани с неправилно етикетиране на храни, нерегламентирано приготвяне и търговия с храни в обект без регистрация съгласно Закона за храните, храни от неживотински произход с изтекъл срок на годност, несъответствия по сградов фонд и оборудване. Проверките установиха, че като цяло се спазват хигиенните изисквания при предлагането и търговията с храни. Осигурени са подходящи условия за измиване и дезинфекция на работния инвентар, използване на подходящо работно облекло и лични предпазни средства от персонала в обектите.


 • БАБХ извърши 210 засилени проверки в зимните курорти

    Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извърши 210 засилени проверки, извън текущия официален контрол, в периода от 13 до 31 декември 2021 г. включително, във връзка със зимния туристически сезон на териториите на областите Благоевград, Смолян, София град и София област. Съставен е 1 акт за установяване на административно нарушение относно неспазване на изискванията на Закона за храните и 5 предписания относно несъответствия по сграден фонд и технологично оборудване, необходимост от ремонтни дейности и други. Проверени са обекти за търговия на дребно с храни, подвижни, временни обекти, обекти с дейност кетъринг, заведения за обществено хранене, вкл. и такива намиращи се на територията на хотелски комплекси, туристически обекти с места за настаняване и/или предлагащи услугата „all inclusive“ и други. Проверките установиха, че като цяло се спазват хигиенните изисквания при предлагането и търговията с храни. Спазени са условията за съхранение, храните са в срок на трайност и са етикетирани съгласно действащото законодателство. Осигурени са подходящи условия за измиване и дезинфекция на работния инвентар, използване на подходящо работно облекло и лични предпазни средства от персонала. Агенцията по храните продължава да извършва засилени проверки в зимните курорти до края на зимния туристически сезон.