Инфлуенца (грип) по птиците от 2018 до 2019


 

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

Заповед № РД 11-1346/18.07.2018 г. за определяне на Национален кризисен щаб

 

 

Заповеди за обявяване на огнища и предприемане на мерки

 

Заповед № РД 11-1773/23.08.2019 г. за изменение на Заповед РД 11-671/17.04.2018.

Заповед № РД 11-699/08.04.2019 г. за обявяване на вторично огнище в гр. Асеновград, област Пловдив

Заповед № РД 11-690/05.04.2019 г. за обявяване на огнище в гр. Асеновград, област Пловдив изменена със Заповед № РД 11-698/08.04.2019 г.

Заповед № РД 11-689/05.04.2019 г. за обявяване на огнище в с. Крумово, област Пловдив

Заповед № РД 11-676/02.04.2019 за обявяване на огнище в с. Йоглав, област Ловеч

Заповед № РД 11-528/13.03.2019 за обявяване на огнище в с. Лисец, област Ловеч

Заповед № РД 11-2628/17.12.2018 г. за обявяване на огнище в с. Косово, област Видин

Заповед № РД 11-2387/23.11.2018 г. за обявяване на огнище в с. Правдино, област Ямбол

Заповед № РД 11-2319/16.11.2018 г. за обявяване на огнище в с. Чоба, област Пловдив

Заповед № РД 11-2268/09.11.2018 г. за обявяване на огнище в с. Елена, област Хасково

Заповед № РД 11-2267/09.11.2018 г.  - мерки

Заповед № РД 11-2266/09.11.2018 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД 11-2204/30.10.2018 г. (ОТМЕНЕНА със Заповед № РД 11-759/23.03.2020)

Заповед № РД 11-2249/08.11.2018 за обявяване на огнище в с. Православ, обл. Стара Загора

Заповед № РД 11-2250/08.11.2018  за обявяване на огнище в с. Черногорово, област Хасково

Заповед № РД 11-2221/02.11.2018 г. за обявяване на огнище в с. Войводово, област Хасково

Заповед № РД 11-2204/30.10.2018 г. за предприемане на мерки във връзка с неблагоприятната епизоотична обстановка в страната

Заповед № РД 11-2203/30.10.2018 г. за обявяване на огнище в с. Върбица, област Хасково

Заповед № РД 11-2202/30.10.2018 г. за обявяване на огнище в с. Богданица, област Пловдив

Заповед № РД 11-2189/26.10.2018 г. за обявяване на огнище в с. Гарваново, област Хасково

Заповед № РД 11-2167/24.10.2018 г. за обявяване на огнище в с. Крумово, общ. Родопи, област Пловдив

Заповеди №№ РД11-2055/18.10.2018 г. и РД11-2056/18.10.2018 г. за обявяване на огнища и предприемане на мерки в с. Войводово, област Хасково

Заповед № РД 11-1965/04.04.2018 г. за обявявване на огнище и предприемане на мерки в с. Манолско Конаре, област Пловдив

Заповед № РД 11-1865/19.09.2018 г. за обявяване на огнище и предприемане на мерки в с. Трилистник, общ. Марица, област Пловдив

Заповед РД11-1565/13.08.2018 г. за отмяна на заповеди

Заповед № РД11-1304/16.07.2018 г. 

Заповед № РД11-1242/10.07.2018г. за обявяване на огнище и предприемане на мерки в с. Миладиновци, общ. Добрич, област. Добрич

Заповед № РД11-1032/18.06.2018 г. за обявяване на огнище и предприемане на мерки в с. Дончево, област  Добрич

Заповед № РД 11-1014 от 13.06.2018 г. за обявяване на огнище и предприемане на мерки в с. Дончево, област Добрич

Заповед № РД 11-985 от 08.06.2018 г. за допълнение на Заповед № РД 11-888 от 25.05.2018 г.

Заповед № РД 11-888 от 25.05.2018 г. за обявяване на огнище и предприемане на мерки в с. Стефаново, област Добрич

Заповед № РД 11-789 от 09.05.2018 г. за контрол за спазване на мерките за биосигурност и самоконтрол във фермите за кокошеви и водоплаващи птици /отменена с №РД11-1304/16.07.2018 г./

Заповед за изисквания при транспорт на новоизлюпени/еднодневни птици

Заповед № РД 11-739 от 25.04.2018 г. за обявяване на огнище и предприемане на мерки в гр. Брезово, общ. Брезово, област Пловдив

Заповед № РД 11-736 от 25.04.2018 г. за обявяване на огнище и предприемане на мерки в с. Граф Игнатиево, общ. Марица, област Пловдив

Заповед № РД 11-716 от 20.04.2018 г. за транспортиране на новоизлюпени/еднодневни птици

Заповед № РД11-706 от 19.04.2018 г. за обявяване на огнище и предприемане на мерки в с. Малево, общ. Хасково, област Хасково

Заповед № РД11-689 от 18.04.2018 г. за обявяване на огнище и предприемане на мерки в с. Стряма, общ. Раковски, област Пловдив

Заповед № РД11-671 от 17.04.2018 г. за предприемане на мерки във връзка с влошената епизоотична обстановка изменена със Заповед № РД11-1545/08.08.2018 г.

Заповед № РД11-635 от 12.04.2018 г. за обявяване на огнище и предприемане на мерки с. Крумово, общ. Родопи, област Пловдив

Заповед № РД11-619 от 05.04.2018 г. за предприемане на мерки в с. Зимница, общ. Стралджа, област Ямбол, изменена и допълнена със Заповед РД 11-636 от 12.04.2018 г.

Заповед № РД11-618 от 05.04.2018 г. за обявяване на огнище в с. Зимница, общ. Стралджа, област Ямбол 

Заповед № РД11-406 от 02.03.2018 г. за обявяване на огнище в гр. Генерал Тошево, област Добрич

Заповед № РД11-350 от 27.02.2018 г. за обявяване на огнище в гр. София отменена