Инфлуенца (грип) по птиците през 2020 - 2021


Заповед № РД 11-3165/30.12.2021 за обявяване на огнище в с. Криво поле, обл. Хасково

Заповед № РД 11-3128/17.12.2021 г. за обявяване на огнище при птици на територията на с. Малък дол, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора

Заповед № РД 11-2905/03.12.2021 г. за обявяване на огнище в обект за отглеждане на птици за лични нужди на територията на с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив

Заповед № РД 11-2904/03.12.2021 г. за обявяване на огнище в обект за отглеждане на птици за лични нужди на територията на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик

Заповед № РД 11-2903/03.12.2021 г. за обявяване на огнище в промишлена птицеферма на територията на с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив

Заповед № РД 11-2824/26.11.2021 г. за обявяване на огнище в обект за диви птици на територията на обл. Пловдив

Заповед № РД 11-2713/16.11.2021 г. за обявяване на огнище в землището на с. Трилистник, общ. Марица, обл. Пловдив

Заповед № РД 11-904/05.05.2021 г. за обявяване на огнище в землището на с. Трилистник, общ. Марица, обл. Пловдив

Заповед № РД 11-903/05.05.2021 г. за обявяване на огнище в землището на с. Трилистник, общ. Марица, обл. Пловдив

Заповед № РД 11-889/29.04.2021 г. за определяне на мерки

Заповед № РД 11-836/26.04.2021 г. за обявяване на огнище в землището на с. Трилистник, общ. Марица, обл. Пловдив

Заповед № РД 11-821/23.04.2021 за обявяване на огнище в с. Криво поле, обл. Хасково

Заповед № РД 11-666/31.03.2021 г. за обявяване на случай при диви птици

Заповед № РД 11-271/08.02.2021 г. за обявяване на огнище в гр. Славяново, обл. Плевен

Заповед № РД 11-251/05.02.2021 г. за обявяване на огнище в гр. Славяново, обл. Плевен

Заповед № РД 11-237/03.02.2021 г. за обявяване на първично огнище на територията на гр. Славяново, обл. Плевен

Заповед № РД11-182/26.01.2021 г. за определяне на мерки

Заповед № РД 11-2682/30.11.2020 г. за организиране на мерки от ОДБХ

Заповед № РД 11-1271/12.06.2020 г. за обявяване на огнище в гр. Асеновград, област Пловдив

Заповед № РД-11-741/20.03.2020 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, с цел ограничаване на разпространението на вируса на високопатогенна инфлуенца по птиците, появила се на територията  на Република България, изменена със Заповед № РД 11-766/25.03.2020 г.

Заповед № РД 11-1203/04.06.2020 г. за обявяване на огнище в гр. Асеновград, обл. Пловдив и заповед за изменение № РД 11-1224/05.06.2020

Заповед № РД-690/12.03.2020 г. за обявяване на огнище в с. Маноле, обл. Пловдив

Заповед № РД 11-681/11.03.2020 г. за обявяване на огнище в с. Перперек, обл. Кърджали

Заповед № РД 11-631/05.03.2020 г. за обявяване на огнище в с. Трилистник, обл. Пловдив

Заповед № РД 11-606/02.03.2020 г. за обявяване на огнище в с. Стряма, област Пловдив

Заповед № РД 11-605/02.03.2020 г. за обявяване на огнище в с. Болярино, област Пловдив

Заповед № РД 11-557/24.02.2020 г. за обявяване на огнище в с. Пъдарско, област Пловдив

Заповед № РД 11-556/24.02.2020 г. за обявяване на огнище в с. Трилистник, област Пловдив

Заповед № РД 11-494/17.02.2020 г. за обявяване на огнище в гр. Раковски, област Пловдив

Заповед № РД 11-493 от 17.02.2020 г. за предприемане на мерки

Заповед № РД 11-252/23.01.2020 г. Контрол и надзрор на заболявания при птици с епизоотично значение за България

 

линк към картата