Инфлуенца (грип) по птиците през 2022


 

Заповед № РД 11-1007/19.05.2022 г. за обявяване на огнище при диви птици

Заповед № РД 11-852/03.05.2022 г. за обявяване на огнище в обл. Габрово, изменена със Заповед № РД 11-887/12.05.2022 г.

Заповед № РД 11-850/03.05.2022 г. за обявяване на огнище в обл. Габрово

Заповед № РД 11-837/03.05.2022 г. за обявяване на огнище в обл. Плевен

Заповед № РД 11-836/03.05.2022 г. за обявяване на огнище в обл. Плевен

Заповед № РД 11-835/03.05.2022 г. за обявяване на огнище в обл. Плевен

Заповед № РД 11-824/29.04.2022 г. за обявяване на огнище в обл. Плевен

Заповед № РД 11-814/28.04.2022 г. за обявяване на огнище в обл. Плевен

Заповед № РД 11-813/28.04.2022 г. за обявяване на огнище в обл. Плевен

Заповед № РД 11-812/28.04.2022 г. за обявяване на огнище в обл. Плевен

Заповед № РД 11-811/28.04.2022 г. за обявяване на огнище в обл. Плевен

Заповед № РД11-799/21.04.2022 г. за обявяване на огнище в обл. Стара Загора

Заповед № РД11-757/14.04.2022 г. за обявяване на огнище в обл. Пловдив

Заповед № РД11-738/12.04.2022 г. за обявяване на огнище в обл. Бургас, допълнена със Заповед РД № РД11-798/21.04.2021 г.

Заповед № РД 11-586/28.03.2022 г. за обявяване на огнище в обл. Пловдив

Заповед № РД 11-135/31.01.2022 г. за обявяване на огнище в обл. Хасково

Заповед № РД 11-130/31.01.2022 г. за обяваване на огнище в обл. Бургас

Заповед № РД 11-123/27.01.2022 г. за обявяване на огнище в с. Фелдфебел Денково, общ. Добричка, обл. Добрич

Заповед № РД11-36/12.01.2022г. за обявяване на огнище в с. Жълти бряг, общ. Стамболово, област Хасково 

Заповед № РД11-1/04.01.2022 г. за обявяване на огнище в обл. Бургас