Начало За нас Структура Дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните" Дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните" Архив ЗХОЖКФ Инструкция за извършване на дезинсекция на животновъдни обекти и обработка на животните срещу насекоми, провеждани от фермери, срещу син език, заразен нодуларен дерматит и други векторно преносими болести

Инструкция за извършване на дезинсекция на животновъдни обекти и обработка на животните срещу насекоми, провеждани от фермери, срещу син език, заразен нодуларен дерматит и други векторно преносими болести