Хирургическа кастрация на прасета


Хирургическата кастрация е ветеринарномедицинска интервенция, практикувана в продължение на векове, с цел да премахне неприятната миризма в свинското месо и да предотврати нежеланото сексуално и агресивно поведение при свинете. Тази интервенция се превърна в сериозен проблем за хуманното отношение към животните през последните години.

Представителите на фермери, месодобивна промишленост, търговци на дребно, учените, ветеринарните лекари и НПО за хуманно отношение към животните в Европа, обсъждат въпроса за възможните алтернативи и прекратяване на кастрацията при свине.

Счита се, че има много методи за доказване на лошата миризма в месото от некастрирани мъжки прасета, при което след което то може да бъде отстранено от линията за производство на прясно месо.

През 2010 г. като първа стъпка за спиране на кастрациите, организациите подписват декларацията за използване на продължителна аналгезия и/или анестезия при хирургическа кастрация на свине от 1 януари 2012 г. Като втора стъпка и в дългосрочен план хирургическата кастрация на свине е решено да бъде прекратена до 1 януари 2018 г.

Съгласно проучване на Федерацията на ветеринарните лекари (FVE) през 2015 г. процентът на традиционно не се извършва хирургическа кастрация в Ирландия, Великобритания, Испания и Португалия. Между 90 и 20% в Белгия, Холандия, Германия и Франция и повече от 90% във всички останали страни.

На този етап страните в Европейския съюз не могат да отговорят и изпълнят целта за спиране на хирургическата кастрация от януари 2018 г.

Свързани документи:

Европейска декларация за алтернативи на хирургическа кастрация на свине

Първи доклад за напредъка от Европейската декларация за алтернативи на хирургическа кастрация на свине

Научно становище на ЕОБХ за аспекти в хуманното отношение при кастрация на прасета