Заразен нодуларен дерматит /LSD/


Огнища на заразен нодуларен дерматит в България към 30.05.2016 г.

Заповед РД 11- 1397/27.07.2016 г.

Заповед РД 11- 1251/11.07.2016 г.

Заповед РД 11- 1250/11.07.2016 г.

Заповед РД 11- 1247/11.07.2016 г.

Заповед РД 11- 1244/08.07.2016 г.

Заповед РД 11- 1245/08.07.2016 г.

Заповед РД 11- 1221/06.07.2016 г.

Заповед РД 11- 1236/07.07.2016 г.

Заповед РД 11- 1208/05.07.2016 г.

Заповед РД 11- 1230/06.07.2016 г.

Заповед РД 11- 1170/29.06.2016 г.

Заповед РД 11- 1171/29.06.2016 г.

Заповед РД 11- 1159/27.06.2016 г.

Заповед РД 11- 1160/27.06.2016 г.

Заповед РД 11- 1136/23.06.2016 г.

Заповед РД 11- 1137/23.06.2016 г.

Заповед РД 11- 1127/22.06.2016 г.

Заповед РД 11- 1128/22.06.2016 г.

Заповед РД 11- 1116/22.06.2016 г.

Заповед РД 11- 1117/22.06.2016 г.

Заповед РД 11- 1099/20.06.2016 г.

Заповед РД 11- 1100/20.06.2016 г.

Заповед РД 11- 1099/20.06.2016 г.

Заповед РД 11- 1100/20.06.2016 г.

Заповед РД 11- 1099/20.06.2016 г.

Заповед РД 11- 1100/20.06.2016 г.

Заповед РД 11- 1072/15.06.2016 г.

Заповед РД 11- 1081/17.06.2016 г.

Заповед РД 11- 1087/17.06.2016 г.

Заповед РД 11- 1040/10.06.2016 г.

Заповед РД 11- 1041/10.06.2016 г.

Заповед РД 11- 1030/10.06.2016 г.

Заповед РД 11- 1031/10.06.2016 г.

Заповед РД 11- 1024/08.06.2016 г.

Заповед РД 11- 1023/08.06.2016 г.

Заповед РД 11- 1011/07.06.2016 г.

Заповед РД 11- 1012/07.06.2016 г.

Заповед РД 11- 1003/06.06.2016 г.

Заповед РД 11- 1004/06.06.2016 г.

Заповед РД 11- 980/02.06.2016 г.

Заповед РД 11- 981/02.06.2016 г.

Заповед РД 11- 971/01.06.2016 г.

Заповед РД 11- 972/01.06.2016 г.

Заповед РД 11- 976/02.06.2016 г.

Заповед РД 11- 977/02.06.2016 г.

Заповед РД 11- 940/30.05.2016 г.

Заповед РД 11- 941/30.05.2016 г.

Заповед РД 11- 918/27.05.2016 г.

Заповед РД 11- 917/27.05.2016 г.

Заповед РД 11- 878/26.05.2016 г.

Заповед РД 11- 879/26.05.2016 г.

Заповед РД 11- 850/19.05.2016 г.

Заповед РД 11- 850/19.05.2016 г.

Заповед РД 11- 851/19.05.2016 г.

Заповед РД 11- 826/18.05.2016 г.

Заповед РД 11- 827/18.05.2016 г.

Заповед РД 11- 809/14.05.2016 г.

Заповед РД 11- 808/14.05.2016 г.

 Заповед РД 11-800/13.05.2016г.

 Заповед РД 11-789/12.05.2016г.

 Заповед РД 11-790/12.05.2016г.

 Заповед РД 11-779/10.05.2016г.

 Заповед РД 11-780/10.05.2016г.

 Заповед РД 11-763/05.05.2016г.

 Заповед РД 11-768/05.05.2016г.

 Заповед РД 11-752/03.05.2016г.

 Заповед РД 11-753/03.05.2016г.

 Заповед РД 11-722/27.04.2016г.

 Заповед РД 11-723/27.04.2016г.

 Заповед РД 11-729/27.04.2016г.

 Заповед РД 11-730/27.04.2016г.

 Заповед РД 11-710/25.04.2016г.

 Заповед РД 11-711/25.04.2016г.

 Заповед РД 11-670/22.04.2016г.

 Заповед РД 11-671/22.04.2016г.

 Заповед РД 11-593/15.04.2016г.

 Заповед РД 11-576/14.04.2016г.

 Заповед РД 11-578/14.04.2016г.

 Заповед РД 11-579/14.04.2016г.

 Заповед РД 11-580/14.04.2016г.

 Заповед РД 11-569/13.04.2016г.

 Заповед РД 11-571/13.04.2016г.

 

Доклад относно план за ваксинация срещу болестта заразен нодуларен дерматит (ЗНД) в България и мерки, които следва да бъдат наложени във връзка с ваксинацията

Брошура

Указания за дезинфекция

 Инструкция за извършване на дезинсекция на животновъдни обекти и обработка на животните срещу насекоми, провеждани от фермери, срещу син език, заразен нодуларен дерматит и други векторно преносими болести

СОП 18 "Получаване, съхранение, прилагане и отчитане на ваксината за извършване на ваксинация срещу заболяването заразен нодуларен дерматит по говедата."

 Информация за пръсканията срещу векторите на Заразния нодуларен дерматит