Заразен нодуларен дерматит


Заразният нодуларен дерматит (Lumpy skin disease (LSD)) е силно заразно и трансмисивно вирусно заболяване по едрите преживни животни, характеризиращо се с треска и генерализиран нодуларен изрив и лезии по кожата и кутанните мукози. Предаването и разпространение на болестта става механично, чрез комари, мухи и други насекоми и кърлежи, а също така и чрез директен контакт между здрави и болни животни. Контаминирани с вируса фуражи, водопои, оборудване, превозни средства и постеля, също могат да бъдат източник на инфекция. Болестта нанася големи икономически загуби следствие намален или изгубен млеконадой, вреди на качеството на кожата, както и други производствени загуби, вследствие ограничаване на търговията и невъзможност за интензивно отглеждане на едри преживни животни.

 

Заповед № РД11-1573 от 09.07.2021 г. определяща специални мерки при предвижване и транспортиране на ЕПЖ, свързани с инфекция с вируса на болестта Заразен нодуларен дерматит

Транс-гранични заболявания по животните (ТЗЖ) в България - Заразен нодуларен дерматит, Шап, Чума по дребните преживни животни и Шарка по овцете и козите (20.2.2019г.)

Транс-гранични заболявания по животните (ТЗЖ) в България през 2017 - 2018 г. - Заразен нодуларен дерматит, Шап, Чума по дребните преживни животни и Шарка по овцете и козите

Практическо ръководство за борба с болестта Заразен нодуларен дерматит

Стандартна оперативна процедура за "Получаване, съхранение, прилагане и отчитане на ваксина за извършване на ваксинация срещу заболяването заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни през 2017 г.", версия 03"

Информационна брошура

Превенция и мерки за контрол - ENG

Указания за извършване на инсектицидни обработки при ограничаване и ликвидиране на заболяването заразен нодуларен дерматит по говедата (Lumpy skin disease)

Епизоотия от Заразен нодуларен дерматит в България през 2016 г.

Епизоотична обстановка, контрол и ликвидиране на заболяването Заразен нодуларен дерматит през 2016 г.

Видео: