Начало За нас Ръководство

Ръководство


Проф. д-р Христо ДаскаловИзпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)

 

Д-р Борис Борисов - Заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безпасност на храните (БАБХ) с ресори: дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните“ при ЦУ на БАБХ; дирекция „Контрол на фуражите и страничните животински продукти“; дирекция „Контрол на ветеринарномедицински продукти“ при ЦУ на БАБХ; Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт при БАБХ по отношение на здравеопазването на животните и фуражите.

 

Д-р Галя Викьова - Заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) с ресори: дирекция „Контрол на храните“ при ЦУ на БАБХ; дирекция „Лабораторен контрол“; Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт при БАБХ по отношение на храните; Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол при БАБХ; Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология при БАБХ; Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи – София при БАБХ.

 

Инж. агроном Николай Роснев - Заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) с ресори: дирекция „Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци“ при ЦУ на БАБХ; дирекция „Продукти за растителна защита, торове и контрол“ при ЦУ на БАБХ;  дирекция „Граничен контрол“; Централна лаборатория по карантина на растенията.

 

Румен Аладжов - Главен секретар с ресори: дирекция "Финансово-стопанска дейност" при ЦУ на БАБХ; дирекция "Правна" при ЦУ на БАБХ; дирекция "Човешки ресурси, обучение и квалификация" при ЦУ на БАБХ; дирекция "Административно обслужване, протокол, връзки с обществеността и инвестиции" при ЦУ на БАБХ; Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт при БАБХ - по отношение дейността на общата му администрация.