Начало Здравеопазване и хуманно отношение към животните Хуманно отношение Други видове Лабораторни животни Нетехнически обобщения на проекти, за които са издадени разрешителни за използване на животни в опити

Нетехнически обобщения на проекти, за които са издадени разрешителни за използване на животни в опити


Информация по години:

 

за 2014 г. 

за 2015 г. 

за 2016 г. 

за 2017 г.