Национална програма за профилактика, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите 2016-2018 г.


Решение N320 /03.05.2016г. за одобряване на Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за периода 2016-2018 г.

Списък с приоритетни за България и ЕС заболявания по животните и зоонози, за които са изготвени национални програми или е предвидена диагностична готовност

PROGRAMME FOR SURVEILLANCE AND CONTROL OF LUMPY SKIN DISEASE TO BE IMPLEMENTED BY THE BULGARIAN FOOD SAFETY AGENCY IN 2016

ПРОГРАМА ЗА НАДЗОР И БОРБА СЪС ЗАРАЗНИЯ НОДУЛАРЕН ДЕРМАТИТ (ЗНД), КОЯТО ПРЕЗ 2016 г. ЩЕ БЪДЕ ИЗПЪЛНЯВАНА ОТ БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Програма за профилактика, контрол и ликвидиране на болестите по животните 2016-2020 г."

ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА, НАДЗОР И КОНТРОЛ НА БОЛЕСТТА АНТРАКС В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2016 – 2018 г.

ПРОГРАМА ЗА НАДЗОР И КОНТРОЛ НА БОЛЕСТТА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2016 – 2018 г.

ПРОГРАМА ЗА НАДЗОР НА БОЛЕСТТА БРУЦЕЛОЗА ПО ЕДРИТЕ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2016 – 2018 г.

ПРОГРАМА ЗА НАДЗОР И КОНТРОЛ НА БОЛЕСТТА БРУЦЕЛОЗА (BRUCELLA MELITENSIS) ПО ОВЦЕТЕ И КОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2016 – 2018 г.

ПРОГРАМА за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестта бяс в България през 2016 - 2018 г.

ПРОГРАМА ЗА НАДЗОР И КОНТРОЛ НА БОЛЕСТТА ИНФЕКЦИОЗНА АНЕМИЯ ПО КОНЕТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2016 – 2018 г.

ПРОГРАМА ЗА НАДЗОР НА БОЛЕСТТА ИНФЛУЕНЦА ПРИ ДОМАШНИ И ДИВИ ПТИЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2016 - 2018 г.

ПРОГРАМА за надзор и контрол на болестта Класическа чума при домашни и диви свине в България през 2016 - 2018 г.

ПРОГРАМА за надзор и контрол на болестта Ку-треска в България през 2016 – 2018 г.

ПРОГРАМА ЗА НАДЗОР НА БОЛЕСТТА ЛЕПТОСПИРОЗА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2016 – 2018 г.

ПРОГРАМА ЗА НАДЗОР НА НЮКЯСЪЛСКАТА БОЛЕСТ  (ПСЕВДОЧУМА) ПО ПТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2016 – 2018 г.

ПРОГРАМА за контрол на салмонелa при разплодни стада от домашни птици в България за периода 2016 - 2018 г.

ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛ НА САЛМОНЕЛА ПРИ БРОЙЛЕРИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2016 - 2018 г

ПРОГРАМА за контрол на салмонелa при кокошки носачки от вида Gallus Gallus в България през 2016 - 2018 г.

ПРОГРАМА за контрол на салмонелa при пуйки в България през 2016 - 2018 г.

ПРОГРАМА ЗА НАДЗОР И КОНТРОЛ НА БОЛЕСТТА СИН ЕЗИК ПО ПРЕЖИВНИТЕ ЖИВОТНИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2016 - 2018 г.

ПРОГРАМА ЗА НАДЗОР НА ТРАНСМИСИВНИТЕ СПОНГИФОРМНИ ЕНЦЕФАЛОПАТИИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2016 – 2018 г.

ПРОГРАМА ЗА НАДЗОР И КОНТРОЛ НА БОЛЕСТТА ТРЕСКА ОТ ЗАПАДЕН НИЛ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2016 – 2018 г.

ПРОГРАМА ЗА НАДЗОР И КОНТРОЛ НА БОЛЕСТТА ТУБЕРКУЛОЗА ПО ЕПЖ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2016 – 2018 г.

ПРОГРАМА ЗА НАДЗОР НА БОЛЕСТТА ШАП ПО ЧИФТОКОПИТНИ ЖИВОТНИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2016 – 2018 г.

ПРОГРАМА ЗА НАДЗОР И КОНТРОЛ НА БОЛЕСТИТЕ ПО ПЧЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2016 – 2018 г.

ПРОГРАМА ЗА НАДЗОР НА ЕКЗОТИЧНИ И НЕЕКЗОТИЧНИ БОЛЕСТИ ПО РИБИТЕ И ДВУЧЕРУПЧЕСТИТЕ МЕКОТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2016 – 2018 г.