Начало За бизнеса Фуражи Обществена консултация на Европейската комисия по Регламент (ЕО) № 1831/2003 относно добавки за използване при храненето на животните и евентуалното му бъдещо изменение

Обществена консултация на Европейската комисия по Регламент (ЕО) № 1831/2003 относно добавки за използване при храненето на животните и евентуалното му бъдещо изменение


Българска агенция по безопасност на храните уведомява, че Европейската комисия започна процедура за обществена консултация по Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните и евентуалното му бъдещо изменение.
На електронната страница на Европейската комисия в инициативата „По-добро регулиране“ е публикуван въпросник.
По-доброто регулиране на законодателството има за цел да гарантира, че:
•    вземането на решения е открито и прозрачно;
•    гражданите и заинтересованите страни могат да допринесат в процеса на разработване на политики и законодателство;
•    действията на ЕС се основават на доказателства и разбиране на въздействията;
•    регулаторната тежест върху предприятията, гражданите или публичните администрации е сведена до минимум.
Въпросникът за обществена консултация по Регламент (ЕО) № 1831/2003 за евентуалното му бъдещо изменение е достъпен на следния линк:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-4196253_en

Публичната консултация се извършва в периода от 12.12.2018 г. до 03.04.2019 г. В публичната консултация могат да участват отделни граждани, икономически оператори, собственици на домашни любимци, бизнес организации, работници и техните представителни организации, неправителствени организации, консултативни органи и публични администрации, които се интересуват от фуражни добавки.
 
Българска агенция по безопасност на храните, Ви насърчава да участвате в общественото обсъждане.

ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ
ЖИВОТНИТЕ, И КОНТРОЛ НА ФУРАЖИТЕ“

ОТДЕЛ „КОНТРОЛ НА ФУРАЖИТЕ“