Начало За нас Структура Лаборатории Акредитирани Лаборатории в системата на БАБХ Изпитвателна лаборатория „Лабораторни дейности” при ОДБХ – Благоевград

Изпитвателна лаборатория „Лабораторни дейности” при ОДБХ – Благоевград


Изпитвателна лаборатория „Лабораторни дейности” при ОДБХ – Благоевград

(Сертификат за акредитация рег. № 117 ЛИ)

 

            Лабораторната дейност в гр. Благоевград започва да функционира с основаването на Междурайонната ветеринарно-диагностична и контролна станция през 1954 г. Първоначално са извършвани диагностични изследвания на болести по животните. През 1965 г. е открита и лаборатория за ветеринарно-санитарна експертиза (ВСЕ) на храни.

В края на 1997 г., лабораторията по ВСЕ е отделена, като са внедрени нови методи на изпитване и е доставено ново лабораторно оборудване.

За да отговори на актуалните изисквания към лабораториите, през 2002 г. лабораторията е акредитирана от ИА „Българска служба за акредитация“, съгласно стандарта БДС EN ISO/IEC17025:2006 за изпитвания на храни.

През 2009 г. при преакредитацията на изпитвателната лаборатория (ИЛ) е разширен обхвата и са включени диагностични изследвания на заболявания по животнитe.

При хранителните продукти се извършват микробиологични, физикохимични и биохимични изпитвания на суровини и храни от животински и неживотински произход.

Това са:месо, месни продукти; риба, рибни продукти; мляко и млечни продукти; яйца и яйчни продукти; консерви месни, месорастителни и растителни; пчелен мед; плодове и зеленчуци, пресни сготвени, замразени и консервирани;зърнени храни и храни на зърнена основа; захар, захарни и шоколадови изделия; безалкохолни напитки, боза и пиво; чай, кафе, какао; масла и мазнини; готови за консумация храни; вода за пиене и изкуствен лед; отривки от повърхности за контрол на хигиената; кланични трупове. Изпитванията се провеждат по критерии за безопасност на храните и технологична хигиена, съгласно Регламент (ЕО) № 2073/2005 г., изменен с Регламент (ЕО) № 1441/2007 г. и Наредба № 31/2004 г. на МЗ.

При диагностика на заболяванията по животните лабораторията, извършва изпитвания по Държавна профилактична програма (ДПП) и на стопани-клиенти. Извършват се изследвания за: Бруцелоза, Ензоотична левкоза, Лептоспироза и Антракс при едри преживни животни; Бруцелоза, Лептоспироза, Заразен епидидимит и Антракс при дребни преживни животни; Бруцелоза и Лептоспироза при свине; Ку – треска при преживни; САП при коне; Салмонелоза при птици; Американски гнилец и Нозематоза при пчели; трихинела при кланични трупове и диви свине. Лабораторията извършва и други диагностични изследвания на заболявания извън обхвата на акредитация.

Лабораторията при ОДБХ гр. Благоевград е участник в проект по Оперативна програма за европейско сътрудничество „Гърция – България 2007-2013” на тема „По-добро качество на храната – сила за изграждане на здравно и социално благополучие”. По проекта ще бъде обновена материалната база и ще бъде доставено съвременно лабораторно оборудване.

Персоналът в ИЛ към ОДБХ гр. Благоевград е високо квалифициран и обучен. В съставът му са включени различни специалисти - ветеринарни лекари, химици, лаборанти и др.

Списък на методите за изпитване в ИЛ „Лабораторни дейности“ при ОДБХ-Благоевград

Заповед за акредитация на ИЛ „Лабораторни дейности“ при ОДБХ-Благоевград

Сертификат за акредитация на ИЛ „Лабораторни дейности“ при ОДБХ-Благоевград

 
 
 

 

За контакти:

Изпитвателна лаборатория „Лабораторни дейности” при ОДБХ-Благоевград, 
 
Офис 1
Адрес: гр. Благоевград, ул.”Славянска” № 83
тел: 0886/707042;
e-mail: lab_01@bfsa.bg;
 
Офис 2
Адрес: гр. Благоевград, ул. "полк. Кирил Чамишки" № 1
Тел.: 073885097
e-mail: lab_01@bfsa.bg
 
Началник отдел : д-р Дафинка Иванова“