Начало За нас Структура Лаборатории Акредитирани Лаборатории в системата на БАБХ Изпитвателна лаборатория отдел „Лабораторни дейности” при ОДБХ – Хасково

Изпитвателна лаборатория отдел „Лабораторни дейности” при ОДБХ – Хасково


Изпитвателна лаборатория отдел „Лабораторни дейности” при ОДБХ – Хасково 

(Сертификат за акредитация рег. № 283 ЛИ)
 
Изпитвателната лаборатория (ИЛ) в гр. Хасково е създадена през 1999 г. Първоначално в нея се извършват физикохимични и микробиологични изпитвания на хранителни продукти от животински произход по БДС.
През 2001 г. лабораторията е акредитирана от ИА „Българска служба за акредитация“, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 със Сертификат за акредитация рег. № 283 ЛИ.
В лабораторията са разработени и внедрени международни ISO стандарти за изпитвания на храни по микробиологични и физикохимични показатели, както и методи на O.I.E Manual за диагностични изследвания на заболявания по животните.
През 2009 г. лабораторията е оборудвана по проект на Европейския съюз с най-модерната апаратура в страната за инструментално изследване на сурово мляко по физикохимични показатели, общ брой микроорганизми и соматични клетки.
От 2012 г. тези инструментални методи за изследване на сурово мляко са включени в обхвата на акредитация, което позволява изследване на голям брой проби. През същата година в обхват на акредитация са включени за изпитване и храни от неживотински произход.
В лабораторията при ОДБХ гр. Хасково се извършват микробиологични, физикохимични, биохимични изпитвания на суровини и храни от животински и растителен произход, трихинелоскопиране. 
В обхват на акредитация са включени следните групи храни: месо и месни продукти; мляко и млечни продукти; яйца и яйчни продукти; риба и рибни продукти; маслени и емулсионни продукти; пчелен мед; вода за питейно битови нужди; храни на зърнена основа; плодове, зеленчуци и продукти от тяхната преработка; захар, захарни, шоколадови и сладкарски изделия; готови за консумация храни; хигиенен контрол на контактни повърхности (смивове); безалкохолни напитки, боза, пиво; консерви растителни, месорастителни, месни и рибни;
Извършват се диагностични изследвания на заболяванията по животните, съгласно Държавната профилактична програма (ДПП) за Бруцелоза ЕПЖ, ДПЖ, СВ; Лептоспироза ПЖ, СВ; Заразен епидидимит ДПЖ; Антракс от всички видове ЖВ; Салмонелоза по птиците; фуражи; фекални проби и биологични и свойствени за средата на животните материали и др.
В ИЛ отдел „Лабораторни дейности” работят високо квалифицирани и обучени специалисти от областите на ветеринарната медицина, химията и др.
 
Информация за акредитацията на лабораторията, може да намерите и на следния линк: https://www.nab-bas.bg/registar.html, като въведете регистрационния номер на Сертификата за акредитация на лабораторията /283 ЛИ/.
 
 
За контакти:
 
ИЛ отдел „Лабораторни дейности” при ОДБХ гр. Хасково
 
адрес: гр. Хасково, бул. „Освобождение” 57
 
тел.: 0889 4000 03 
 
e-mail: lab_26@bfsa.bg
 
Н-к отдел и Ръководител на лабораторията: и.ф. д-р Иванела Пенева