Начало За нас Структура Лаборатории Акредитирани Лаборатории в системата на БАБХ Отдел „Безопасност и качество на храни” при ОДБХ - София-град

Отдел „Безопасност и качество на храни” при ОДБХ - София-град


Отдел „Безопасност и качество на храни” при ОДБХ - София-град

(Сертификат за акредитация рег. № 56 ЛИ)

 

Лабораторията към ОДБХ София град е създадена в резултат на 5 годишен японско-български междуправителствен проект.  Нейното функциониране започва през 1997 г. със създаването на сектор „Мляко”, чиито първоначални цели са повишаване качеството на суровото мляко в България чрез въвеждане на инструментални методи за мляко и анализ на млечнокисели продукти. Това е постигнато чрез закупуване на най-съвременна лабораторна апаратура и обучение от висококвалифицирани японски експерти намясто в България и в Япония.
 
През 1999 г. е създаден втори сектор „Лабораторни анализи на храни” като първоначално в него се извършват изпитвания на суровини и храни от животински произход, а през 2011 със създаването на БАБХ се въвеждат в обхват на акредитация и други групи храни. В лабораторията се прилагат съвременни европейски и международни стандарти. 
 
Към настоящия момент двата сектора са обединени в отдел „Безопасност и качество на храни” при ОДБХ - София-град, като лабораторните дейности са разпределени в направления „Микробиология”, „Физикохимия”, „Трихинелоскопиране”, „Пчелен мед и пчелни продукти”, „Сурово мляко”.
 
Първоначалната акредитация на лабораторията е през 2003 г., покривайки изискванията на стандарта БДС EN ISO 17025. Последната преакредитация е с валидност до 2025 г.
Със Заповед на министъра на земеделието и горите лабораторията е определена за Национална Референтна за мляко и млечни продукти и успешно изпълнява тази своя функция.
 
В лабораторията се извършват микробиологични, физикохимични, биохимични и органолептични анализи на различни групи храни – сурово мляко; мляко и млечни продукти; месо и месни продукти; птици и птичи продукти; риба и рибни продукти; храни на зърнена основа; захар и захарни продукти; растителни масла; пчелен мед и пчелни продукти; плодове, зеленчуци и продукти от тях; готови ястия; вода и смивки и др.
 
Информация за акредитацията на лабораторията, може да намерите и на следния линк: https://www.nab-bas.bg/registar.html, като въведете регистрационния номер на Сертификата за акредитация на лабораторията /56 ЛИ/.
 
 
 
За контакти:
 
Отдел „Безопасност и качество на храни” при ОДБХ – София-град
 
Началник отдел: д-р Цветелина Александрова
 
Адрес: гр. София, бул. „Ген. Данаил Николаев” № 7
 
Тел: 02/946 14 60
 
e-mail: odbh_lab@bfsa.bg