Начало Документи Законодателство Заповеди Дирекция "Контрол на ветеринарномедицинските продукти"

Дирекция "Контрол на ветеринарномедицинските продукти"


Заповед за прекратяване на срочен лиценз за употреба на ВМП Excenel Fluid

Заповед за прекратяване на безсрочен лиценз за употреба на ВМП Avipro Pox

Заповед за прекратяване на лиценз за търговия на дребно с ВМП на ЕТ Ванилия Илиева-Ярмина

Заповед за прекратяване на лиценз за търговия на дребно с ВМП на ЕТ Вета-94-Павлина Василева

Заповед за прекратяване на лиценз за търговия на дребно с ВМП на ЕТ Д-р Цонка Чалманова

Заповед за прекратяване на лиценз за търговия на дребно с ВМП на ЕТ Зоовет-Димитър Милушев

Заповед за прекратяване на лиценз за търговия на едро с ВМП на Биомедика България ЕООД

Заповед за прекратяване на срочен лиценз за употреба на ВМП  Acegon 50 mcgr.ml

Заповед за прекратяване на срочен лиценз за употреба на ВМП Ampiclox LC

Заповед за прекратяване на срочен лиценз за употреба на ВМП Bolfo Flea Powder

Заповед за прекратяване на срочен лиценз за употреба на ВМП Dectomax 5 mg.ml

Заповед за прекратяване на срочен лиценз за употреба на ВМП Linco-Spectin 100, 222; 444,7 mg.ml

Заповед за прекратяване на срочен лиценз за употреба на ВМП Mastiplan LC

Заповед за прекратяване на срочен лиценз за употреба на ВМП Poulvac Bursine 2

Заповед за прекратяване на срочен лиценз за употреба на ВМП Poulvac Marek CVI+HVT

Заповед за прекратяване на срочен лиценз за употреба на ВМП Quadricat

Заповед за отнемане на безсрочен лиценз за употреба на ВМП Линко-Спектин 44 -премикс

Заповед за прекратяване на безсрочен лиценз за употреба на ВМП Advocine180

Заповед за прекратяване на безсрочен лиценз за употреба на ВМП CIDR 1,38g

Заповед за прекратяване на безсрочен лиценз за употреба на ВМП Orbax 30 mg.ml

Заповед за прекратяване на безсрочен лиценз за употреба на ВМП Poulvac AE

Заповед за прекратяване на безсрочен лиценз за употреба на ВМП Poulvac Bursa Plus

Заповед за прекратяване на безсрочен лиценз за употреба на ВМП Suvaxyn Parvo E

Заповед за прекратяване на лиценз за търговия на дребно с ВМП на Вивавет-Андреев Сие Вълев ООД

Заповед за прекратяване на лиценз за търговия на дребно с ВМП на ЕТ Венета- Георги Иванов

Заповед за прекратяване на лиценз за търговия на дребно с ВМП на Зоо Дино ЕООД

Заповед за прекратяване на лиценз за търговия на дребно с ВМП на Триовет ООД

Заповед за прекратяване на лиценз за употреба на ВМП Linkomix 44 premix

Заповед за прекратяване на лиценз за употреба на ВМП Novibac Forcat

Заповед за прекратяване на лиценз за употреба на ВМП Poulvac Pabac IV

Заповед за прекратяване на срочен лиценз за употреба на ВМП Bronchishield

Заповед за прекратяване на срочен лиценз за употреба на ВМП Noroclav 75 mg

Заповед РД 11-771 от 12.07.2011 г. на изпълнителния директор на БАБХ за отнемане на лиценза за производство на ветеринарномедицински продукти на НИПВМИБ “Ветбиофарм” ООД

Заповед РД 11-711 от 01.07.2011 г. на изпълнителния директор на БАБХ за отнемане на лиценза за търговия на дребно с ветеринарномедицински продукти на ЕТ ”Вет-Фарм-Иван Франков”

Заповед за прекратяване на лиценза за употреба на ВМП " Еурикан"

Заповед за отнемане на лиценза за употреба на ВМП " Колисултрикс"

Заповед за отнемане на лиценза за употреба на ВМП " Колитеравет"

Заповед за отнемане на лиценза за употреба на ВМП " Колитетравит"

Заповед за спиране действието на лиценз за употреба на ВМП "Имохем"

Заповед за спиране действието на лиценз за употреба на ВМП "Имидокарб-120"

Заповед за спиране действието на лиценз за употреба на ВМП "Дувистом"

Заповед за спиране действието на лиценз за употреба на ВМП "Имидокарб-Ветпром".

Заповед за прекратяване лиценз за производство на Балканфарма Дупница

Заповед за спиране действието на лицензи за употреба на ВМП