Начало Здравеопазване и хуманно отношение към животните Хуманно отношение Хуманно отношение по време на транспорт „Ръководства за добри практики при транспорт на животни", от DG SANTE по Проект „ Транспорт на животни“ (договор SANCO/2015/G3/SI2.701422)

„Ръководства за добри практики при транспорт на животни", от DG SANTE по Проект „ Транспорт на животни“ (договор SANCO/2015/G3/SI2.701422)