0700 122 99


На телефон 0700 122 99 можете да подавате Вашите сигнали, свързани с:  

-        проблеми с хранителни продукти – изтекъл срок на годност, негодни за консумация продукти, нерегламентирана продажба, неправилно съхранение, некоректно етикетиране;

-        хигиена в обекти за производство и търговия с хранителни продукти, обекти за обществено хранене;

-         проблеми с продукти за растителна защита и торове;

-         здравеопазване и хуманно отношение към животните и други сфери от дейността на БАБХ.

Молим да имате предвид, че цените на продуктите, както и качествените им характеристики, които са свързани с индивидуалните очаквания на потребителите, не са предмет на контрол от страна на Българска агенция по безопасност на храните.

 

За конкретни оплаквания, свързани със здравето на животните или растенията, които отглеждате, ви съветваме да се обърнете към най-близкия компетентен специалист.  

 

Ако искате да подадете сигнал за корупция, можете да го направите чрез формата за сигнали и запитвания на интернет сайта или ТУК

Нашите оператори са на ваше разположение 365 дни в годината от 00.00 до 24.00 часа.

Приемане на сигналите от операторите:

Ако вашето обаждане е свързано с безопасността на храните, операторите ни ще ви помолят при подаването на сигнала за следната информация:

 Име и фамилия

 Област и населено място

 Контакти за обратна връзка – телефон, адрес, e-mail (ако е възможно)

 Точно описание на проблема, както и друга информация, например вида на хранителния продукт, от кой обект е закупен, партидния му номер, кой е производителят, разполагате ли с касов бон, етикет

 

Ако вашето обаждане е свързано с проблем в сектор  „Животновъдство”, „Растениевъдство” или друго, операторите от телефона на потребителя ще ви помолят за:

 Име и фамилия

 Област и населено място

 Контакти за обратна връзка – телефон, адрес, e-mail (ако е възможно)

 Оплакването / запитването по същество

 Друга информация, ако е необходимо

След като подадете вашия сигнал или запитване, служителите на БАБХ ще извършат проверка в най-кратки срокове и  ще бъдете своевременно инфомирани за резултатите или ще се свържат с вас, за да отговорят на вашето запитване.

 

Обажданията към телефон 0700 122 99 се таксуват на цената на един градски разговор, съгласно тарифния план на подателя.