Начало Горещ телефон Подай сигнал/предложение/запитване онлайн

Подай сигнал/предложение/запитване онлайн


Подай сигнал/предложение/запитване онлайн

  

 

 

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) винаги е готова да приеме вашите сигнали за нарушения, оплаквания и впечатления, свързани с  храни, здравеопазване и хуманно отношение към животните, продукти за растителна защита, ветеринарномедицински продукти, цялостната дейност на Агенцията или отделни служители.

 

Съгласно чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ не се образува производство по анонимни предложения, сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години. За да може да бъде разгледан подадения от Вас сигнал/жалба/предложение моля да попълните всички задължителни полета.

Ако  оплакването Ви е свързано с хранителен продукт, е необходимо да посочите от кой обект е закупен продуктът, кой е производителят, срок на годност и/или партида, разполагате ли с касов бон, етикет и/ или налично количество от продукта с цел по-бързото разрешаване на проблема.

 

Ако имате оплакване, предложение или запитване по друг въпрос, информацията също е желателно да бъде подробна. За да може да бъде разгледан подадения от Вас сигнал/запитване моля да попълните всички задължителни полета.

Нашите експерти ще се свържат с вас, за да ви уведомят за резултатите от извършената проверка по подадения сигнал или за да отговорят на Вашето запитване.

 

Може сами да проверите статуса на работата по вашия сигнал от линк "Проверка на сигнал" в дясната страна на екрана. За целта запишете входящия номер, с който системата регистрира Вашия сигнал.


ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО ПОДАТЕЛ НА СИГНАЛА
ПЪЛЕН АДРЕС


КОНТАКТИСРЕЩУ КОГО СЕ ПОДАВА СИГНАЛА ИЛИ КОГО КАСАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ЗАПИТВАНЕТО