Начало Международна година на растителното здраве 2020

Международна година на растителното здраве 2020
“ЗАЩИТИ РАСТЕНИЯТА – ЗАЩИТИ ЖИВОТА”


По данни на ФАО броят на гладуващите хора по света нараства с 1 милиард на всеки 10 години, а всяка година вредители в селското и горско стопанство унищожават до 40 % от възможния добив на продукция и причиняват икономически загуби в размер на 220 милиарда щатски долара.

Промените в климата и човешките дейности влошават екосистемите и намаляват биоразнообразието. От друга страна, утроилото за последното десетилетие международното движение на хора и търговия осигурява път за разпространение на вредители по целия свят, причинявайки големи щети на местните растения и околната среда. Здравето на растенията е все по-застрашено!

Поради тези и други причини Общото събрание на ООН обяви 2020 за Международна година на растителното здраве.


Официален сайт за Международната година на растителното здраве на ФАО


Официален сайт за Международната година на растителното здраве на Международната конвенция за растителна защита
 


НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПОД ПАТРОНАЖА НА
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕЦели на кампанията:
 
    • Повишаване на информираността на общество и политическа класа за здравето на растенията и значението му за устойчиво земеделие, за опазване на околната среда и стимулиране на икономическото и търговско развитие
    • Насърчаване на усилията за опазване на растителното здраве в условията на нарастващата търговия, измененията в климата и новите рискове от вредители
 
Да защитим и предпазим растенията от вредители би означавало:
 
    • Намаляване разходите за справяне с неотложни случаи на зарази по растенията
    • Избягване пагубното въздействие на вредителите върху селското стопанство, поминъка и изхранването на населението и всички ние можем да имаме роля в това предпазване


 

 


Растително здраве:
Растенията са в основата на живота. На тях дължим 80% от храната, която консумираме и 98% от кислорода, който дишаме.

… Но замисляме ли се за здравето им?!
 
Появата и разпространението на опасни вредители излагат на риск здравето на растенията, като ги убиват, изяждат храната ни и унищожават околната среда.
 
Какво са вредителите?
Вируси, гъби, насекоми, нематоди, бактерии, инвазивни растения и други.
 
    • ПРИОРИТЕТНИ ВРЕДИТЕЛИ ЗА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
    • БОРОВА НЕМАТОДА
    • XYLELLA FASTIDIOSA
 
Какво може да се направи?
 
    • Да се прилага интегрирано управление на вредителите като екосистемен подход, базиран на минимум използвани пестициди, с цел защита на околната среда, опрашителите, полезните организми, хората и животните;
    • Бъдете внимателни, когато пренасяте растения и растителни продукти зад граница, защото в тях може да се крият вредители;
    • Направете търговията с растения и растителни продукти безопасна като спазвате фитосанитарните стандарти;
    • Свързвайте се с инспекторите по растителна защита в Областните дирекции по безопасност на храните, за да разберете какво може да направите законно.

    • ПЧЕЛИТЕ ОПРАШИТЕЛИ
    • НЕ ЗАСТРАШАВАЙ
    • ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ВНОС В ЕС
    • ДЪРВЕН ОПАКОВЪЧЕН МАТЕРИАЛ

 
Очаквани резултати от кампанията за повишена информираност на ниво:
 
    • Контролен орган - подобрена комуникция между органите на фитосанитарния контрол, гражданство и други заинтересовани страни;
 
    • Наука – разработване и внедряване на нови технологии за проучване на вредители и методи за борба с тях;
 
    • Растителнозащитна индустрия
– разработване и прилагане на устойчиви и гъвкави модели на борба с вредителите по растенията;
 
    • Околна среда – ще осигури повече яснота и предвидимост за състоянието на местните популации и чувствителността им към нови видове;
 
    • Население – ще получи ясна визия за политиките и действията на компетентните власти и нуждата от съпричастност към тях.