СИН ЕЗИК


НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ

Списък с актуални мобилни телефони за 24-ва връзка за всички Областни дирекции по безопасност на храните за приемане на сигнали от животновъди.

 

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБРАБОТКА НА ПОМЕЩЕНИЯ, ЖИВОТНИ И БИОТОПИ НА ПРЕНОСИТЕЛЯ НА БОЛЕСТТА СИН ЕЗИК

Заповед № РД 11-3037 от 21.12.2020 г. за обявяване на случаи в обл. Благоевград

Заповед № РД 11-2502 от 05.11.2020 г. за обявяване на случай на болестта Син език при елен

Заповед № РД 11-2501 от 05.11.2020 г. за обявяване на случаи на болестта Син език при диви животни

Заповед № РД 11-2316 от 15.10.2020 г. за обявяване на случай на болестта Син език при елен

Заповед № РД 11-2267 от 09.10.2020 г. за обявяване на случаи на болестта Син език при сърни

Указания за извършване на инсектицидни обработки

Заповеди от месец юли 2014 г.

Заповеди от месец август 2014 г.

Заповед РД11-1750/07-11-2014 г. за обявяване огнища на заболяването син език.

Заповед РД11-1845/24-11-2014 г.

Съхранение, прилагане и отчитане на ваксинацията срещу син език на говеда и овце през 2015 г.

Заповед и указания за профилактични мерки срещу син език по преживните животни, провеждани от фермери