Начало Справка по чл. 37м. ал. 3 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

Справка по чл. 37м. ал. 3 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи


Заповед за допълнение 1 към Справка по чл. 37м. ал. 3 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи по категории животни към 01.02.2022 г.

Списък на лицата, отглеждащи животни, одобрени за подпомагане по дейностите от направление „Биологично животновъдство“ на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, към 1 февруари 2022 г.

Справка по чл. 37м. ал. 3 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи по категории животни - 2022 г.

Заповед за допълнение 4 към Справка по чл. 37м. ал. 3 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи по категории животни към 01.02.2021 г.

Заповед № РД11-2041/03.09.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД11-270/05.02.2019 г. за утвърждаване на Официална справка по чл. 37м, ал. 2 от ЗСПЗЗ към 01.02.2019 г.

Заповед за допълнение 3 към Справка по чл. 37м. ал. 3 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи по категории животни към 01.02.2021 г.

Заповед за допълнение 2 към Справка по чл. 37м. ал. 3 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи по категории животни към 01.02.2021 г.

Заповед за допълнение 1 към Справка по чл. 37м. ал. 3 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи по категории животни към 01.02.2021 г.

Списък на лицата, одобрени за подпомагане по дейностите от направление „Биологично животновъдство“ на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, към 1 февруари 2021 г.

Заповед РД11-282/09.02.2021 г

Справка по чл. 37м. ал. 3 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи по категории животни - 2021 г. (регистрираните обекти по чл. 137 от ЗВД да се проверяват от файл "Регистрирани_по_чл.137.xls")

Справка по чл. 37м. ал. 3 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи по категории животни - 2020 г.


Списък на лицата, одобрени за подпомагане по дейностите от направление „Биологично животновъдство“ на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, към 1 февруари 2020 г.

Заповед РД11-373/04.02.2020 г.

Справка по чл. 37м. ал. 3 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи по категории животни - 2019 г.

Заповед РД11-270/05.02.2019 г.

Списък на лицата, одобрени за подпомагане по дейностите от направление „Биологично животновъдство“ на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, към 1 февруари 2019 г.

Справка по чл. 37м. ал. 3 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи по категории животни - 2018 г.

Заповед РД11-238/07.02.2018 г.

Списък на лицата, отглеждащи животни, одобрени за подпомагане по дейностите от направление „Биологично животновъдство“ на мярка 11 „Биологично земеделие“

Справка по чл. 37м. ал. 3 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи по категории животни - 2017 г.

Заповед РД11-235/02.02.2017 г.

Списък на лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки „Плащания за преминаване към биологично земеделие“ и „Плащания за поддържане на биологично земеделие“, включени в направление биологично животновъдство към 01.02.2017 г.