Начало За бизнеса Странични животински продукти

Странични животински продукти


Мерки по отношение на СЖП във връзка с Африканската чума по свинете

Заповед № РД 11-1754/02.08.2021 г. относно движение на пратки странични животински продукти във връзка със заболяването африканска чума по свинете

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 на Комисията от 7 април 2021 година за определяне на специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете;

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/917 на Комисията от 13 юни 2022 година за изменение на приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 за пределяне на специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете.

Търговски документ при транспорт на СЖП

Търговски документ за транспортирането в рамките на Европейския съюз на странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009