Начало За потребителя Стандарти за храни Браншови стандарт (БС 01/2016) „Рафинирано слънчогледово масло

Браншови стандарт (БС 01/2016) „Рафинирано слънчогледово масло


Браншови стандарт (БС 01/2016) „Рафинирано слънчогледово масло“ е актуализиран към 2016 г. във връзка с изменения в европейските нормативни документи и националните стандарти и методи на изпитване. Той е разработен от представители на Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти в България с активното участие на експерти от Българската агенция по безопасност на храните. Продуктите, произведени по Браншови стандарт БС 01/2016 се етикетират съгласно изискванията на европейските и националните нормативни актове и носят следното означение:

Символът с означението на продукта е изключителна собственост на Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти в България.

Стандартът е доброволен и основната му цел е повишаване на качеството на бутилираното слънчогледово масло. Всички етапи на производствения процес до опаковането и етикетирането в потребителски опаковки на рафинираното слънчогледово масло, установени в БС 01:2016 се извършват в един обект, под контрола на един бизнес-оператор, което гарантира безопасността и високото качество от суровината до крайния продукт.

Заповед № 11-2419/05.12.2016 г.

Браншови стандарт (БС) 01/2016 Рафинирано слънчогледово масло.

Процедура за оценка на съответствието

Списък на производствените обекти, одобрени да произвеждат рафинирано слънчогледово масло по браншови стандарт

Удостоверение по Образец 1 от Заповед № РД 11-2419/05.12.2016 г.

Заявление по Образец 2 от Заповед № РД 11-2419/05.12.2016 г.