Начало COVID-19 - Указания към бизнесоператорите

COVID-19 - Указания към бизнесоператорите


Указания към бизнес операторите, стопанисващи обекти регистрирани или одобрени по реда на Закона за храните

Прилагане на противоепидемични мерките във връзка с COVID-19

Указания към бизнес операторите в сектор “Храни”, във връзка с предотвратяването на разпространението на COVID-19

Заповед № РД 11-816 от 01.04.2020 г., във връзка с контрола по изпълнение на мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19

COVID-19 и безопасността на храните. Въпроси и отговори.

 

І. Препоръки към бизнес операторите в сектор „Животновъдство”

 

1. Препоръки към фермерите и ветеринарните лекари

Отглеждането на животни е непрекъсваем процес. В тази връзка всички дейности по обгрижването на животните следва да продължат и по време на пандемията от COVID-19.

Въпреки че Коронавирусите са зоонозни агенти и причиняват заболявания и при животните, и при хората, до момента данните са, че COVID-19 не засяга селскостопански животни. Така основният риск за фермерите от заразяване със заболяването остава посредством директен контакт с инфектирани лица. За редуциране на този риск следва стриктно да се следват инструкциите на Националния оперативен щаб и да се избягват контакти с много хора.

Мерките, налагани в страната ни във връзка със ситуацията с COVID-19, на практика са аналогични на тези, предприемани при особено опасните болести по животните. Различното в случая е, че е мерките обхващат цялата страна, но се очаква фермерите да са най-подготвени за работа в такива условия, тъй като имат опит с налагани вече ограничения, с цел предотвратяване разпространението на опасни болести по животните.

Удачно е да се поставят табели за ограничаване на достъпа до фермата на лица без отношение към отглеждането на животните. Стопаните следва да осигурят точки за дезинфекция на ръцете, дрехите и транспортните средства на лицата, навлизащи и напускащи обекта.

Работници трябва да сменят дрехите си на влизане в обекта, както и при напускането му. Посещението на обекта от ветеринарни лекари, осеменители, закупчици на мляко, яйца и други се счита за приемлив риск, особено когато тяхното посещение е наложително. Навлизането в обекта на тези лица и напускането му следва да стават след смяна на облеклото или след извършване на дезинфекция.

Необходимо е да се създаде организация за ежедневен визуален преглед за здравословното състояние на персонала и в случай на проявена клиника на заболяване съответното лице да бъде насочено за домашно изолиране или към медицинска помощ.

В случай, че собственикът/гледачът на животните заболее от COVID-19 е препоръчително  да се осигури достатъчно персонал, който да поеме грижите за отглеждането на животните.

Цялата информация може да видите на следния линк:

/userfiles/files/ITIS/FIN_Instruction%20FBOl_25.03.2020.pdf