Начало Облекчени условия към домашните любимци влизащи на територията на България, във връзка с извънредна ситуация в Украйна

Облекчени условия към домашните любимци влизащи на територията на България, във връзка с извънредна ситуация в Украйна


 

Flexible conditions for pets entering the territory of Bulgaria in connection with the emergency situation in Ukraine

Are you coming to Bulgaria with a pet (dog, cat, ferret) because of the crisis in Ukraine?

 

We will settle in Bulgaria:

 

We are just passing through Bulgaria:

  • In case you have entered the territory of the EU through the Border Control Point of the Republic of Bulgaria

Upon arrival, fill in the notification, provided to you by the official veterinarian at the Border Control Point.

  • If you have entered the territory of the European Union through a Border Control Point located in another Member State

No documents are required for passing through the territory of the Republic of Bulgaria.

 

For contact and additional information: 0700 122 99, e-mail: ukraine@bfsa.bg

 

Up to date information on the conditions of travel with pets for third countries is published at the following place:

 

 

Идвате към България, с домашен любимец (куче, коте, пор), заради кризата в Украйна?

 

Ще се настаним в България:

Изтеглете и попълнете уведомление (в уведомлението е посочено къде се подава);

Свържете се с Областната дирекция по безопасност на храните, в рамките на 72 часа от настаняването Ви;

• Изолирайте домашния си любимец от контакт с други животни, на мястото, където се настанявате.

 

Само преминаваме през България:

• В случай, че сте влезли на територията на ЕС през граничен контролен пункт на Република България При пристигане, попълнете уведомление, предоставено Ви от официалния ветеринарен лекар на граничния контролен пункт.

• В случай, че сте влезли на територията на Европейския съюз през граничен контролен пункт, разположен в друга държава членка.

Не се изискват документи за преминавате през територията на Република България:

 

За контакт и допълнителна информация: 0700 122 99, e-mail: ukraine@bfsa.bg

 

Актуална информация за условията на пътуване с домашни любимци за трети страни е публикувана тук: