Заразен нодуларен дерматит


 

Заразен нодуларен дерматит

 Заповед № РД 11-1573 от 09.07.2021 г.

 Епизоотия от Заразен нодуларен дерматит в България през 2016 г.

Заповед № РД 11-490 от 14.02.2020 г.

 Заповед №11-1820/29.09.2016 г.

 Конференция по въпросите на болестта „Заразен нодуларен дерматит“(ЗНД), 2016, София, България

 Актуална информация за потвърдени огнища на болестта Заразен нодуларен дерматит (ЗНД) в България

 Решение за изпълнение на Комисията от 14.7.2016 година за одобряване на програма за спешна ваксинация срещу заразен нодуларен дерматит при говеда в България и за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/645

 Летателен план за пръсканията срещу векторите на Заразния нодуларен дерматит от площадка Гоце Делчев на 25.06.2016 г.

 Летателен план за пръсканията срещу векторите на Заразния нодуларен дерматит от летище Гоце Делчев на 24.06.2016 г. 

 Летателен план за пръсканията срещу векторите на Заразния нодуларен дерматит от летище Горски извор на 23.06.2016 г.

 Летателен план за пръсканията срещу векторите на Заразния нодуларен дерматит от летище Петрич на 23.06.2016 г.

 Информация за пръсканията срещу векторите на Заразния нодуларен дерматит

 Доклад от изпълнителния директор на БАБХ относно план за ваксинация срещу болестта заразен нодуларен дерматит в България и мерки, които следва да бъдат наложени във връзка с ваксинацията.

 Заповед РД 11- 808/14.05.2016 г.

 Заповед РД 11- 809/14.05.2016 г.

 Брой животни в засегнатите животновъдни обекти.

 Брой заразени животни в засегнатите животновъдни обекти.